07.10.2017 17:55

Brňané se bavili pouličním divadlem, JAMU slaví 70 let existence

Brňané se dnes odpoledne mohli vydat městem po stopách Leoše Janáčka. Studenti akademie, která nese skladatelovo jméno a letos slaví 70 let existence, pro ně na pěti místech připravili pouliční divadelní program. Jak za organizátora akce odhadl Luboš Mareček, v průvodu šlo až 1000 lidí. Oslavy výročí Janáčkovy akademie múzických umění jsou rozvrženy do celého roku, dnešek patří k jejich hlavním bodům.

Už v poledne začaly ve školních budovách a divadlech třicetiminutové komentované prohlídky. Pouliční program nazvaný Leošovy stopy začal o tři hodiny později nedaleko domku, kde Janáček trávil závěr života a v jehož sousedství působila jeho varhanická škola. Následoval průvod pod vedením loutek v nadživotní velikosti směrem na Moravské náměstí, před Místodržitelský palác, před budovu hudební fakulty a nakonec ke staveništi Janáčkova kulturního centra. Na každou zastávku připravili studenti pouliční divadlo různého charakteru.

V čele průvodu šla obří loutka Leoše Janáčka, následovány dalšími loutkami a studenty převlečenými do zvířecích masek z Janáčkových děl. „K průvodu se přidali další lidé, určitě šlo o atraktivní podívanou,“ uvedl Mareček.

Po celý den je otevřená výstava o historii akademie a jejích absolventech ve foyer Divadlana Orlí. Večer se pak ve Středisku volného času v Lužánkách setkají absolventi, studenti a pedagogové divadelní fakulty. Účast přislíbili třeba herci Miroslav Donutil a Jiří Pecha, ale také první porevoluční rektorka akademie, čtyřiadevadesátiletá varhanice Alena Štěpánková Veselá.

Akademie vznikla na základě vládního zákona ze září 1947, výuka začala následující měsíc. První profesorský sbor čítal 14 mužů, z nichž někteří se ještě znali s Janáčkem, případně byli jeho žáky. Školu ze začátku navštěvovalo 23 studentů. Pro srovnání, k poslednímu dni roku 2016 hudební fakultu školy řádně studovalo 368 studentů a divadelní 352 studentů.

http://www.jamu.cz/

Autor článku: ČTK: lip, hj

Brňané se bavili pouličním divadlem, JAMU slaví 70 let existence

Zprávy

19.02.2018

Národní divadlo oslaví několik výročí, vznik republiky i videomappingem

Národní divadlo letos oslaví nejen sté výročí vzniku Československa, ale i několik dalších kulatých výročí, která se týkají první české scény a historických událostí. Na letošek připadá 150. výročí položení základního kamene ND, už v lednu se slavilo 130. výročí zahájení provozu dnešní Státní opery a 60. výročí letos oslaví Laterna magika.

19.02.2018

Divadlo Kámen a debata s teatrology Janem Císařem a Martinem Pšeničkou

Divadlo Kámen uvede ve čtvrtek 22.2. třetí premiéru hry „OK plus F“. Po představení proběhne zahajující salónní debata „kamenného jara (ne)iluzivnosti“ na téma NEZBYTNOSTI ILUZIVNOSTI. Pozvání přijali teatrologové prof. Jan Císař a Martin Pšenička.

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.