09.06.2016 21:40

Cenu ministrů kultury V4 dostal v Plzni festival divadla v Polsku

Mezinárodní divadelní festival Demoludy v polském Olštýně dostal dnes v Plzni cenu Visegrad International Prize za rok 2014. Cenu udělují ministři kultury zemí visegrádské skupiny jednotlivcům i právnickým osobám za podporu a rozvoj kulturní spolupráce Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.

Mezinárodní divadelní festival Demoludy si klade za cíl vytvořit prostor pro mezikulturní dialog zemí východní a střední Evropy a umožnit objevit a poznat kulturu sousedních zemí, její podobnosti i rozdíly. Byl založen v roce 2007, kdy nahradil předchozí festival. „Festival je dokladem toho, že V4 neexistuje jen formálně na papíře, ale že jde i o realitu,“ řekl ministr kultury ČR Daniel Herman. Cenu si podle něj zaslouží svojí otevřeností a mezinárodní šíří. „Mezinárodní spolupráce a chápání kultury jako mostu mezi lidmi a národy je to, co je jakousi hlavní tóninou visegrádské spolupráce ve středoevropském regionu,“ řekl dnes Herman ČTK a České televizi.

I přes vysoké ocenění a místní i mezinárodní ohlas se ale letos festival neuskuteční. „Jsme sami a daleko od kulturních center, daleko od velkých peněz. Když jsme začali Demoludy, chtěli jsme zahájit multikulturní dialog, zajímalo nás, co můžeme nabídnout jeden druhému,“ řekl při přebírání ceny ředitel festivalu Piotr Filipowicz. Finanční situace je ale podle něj stále horší a přehlídka letos nedostala grant, takže se uskuteční jako bienále až příští rok, slíbil Filipowicz.

Stanovy o udělování ceny schválili ministři kultury zemí visegrádské skupiny v listopadu 2004 v Sárospataku v Maďarsku. Cena se uděluje každoročně, kromě diplomu náleží vítězi i finanční odměna. Laureáta vybírají ministerští experti, ministři pak s nominací vysloví formální souhlas. První cenu získal za rok 2005 maďarský vydavatel László Szigeti. Mezi deseti dosavadními držiteli jsou dva zástupci z ČR. Za rok 2007 připadla cena plzeňskému Mezinárodnímu festivalu Divadlo a za rok 2011 Muzeu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. 

Autor článku: ČTK: Lada Pešková, dr