06.04.2016 09:24

Děkanem Divadelní fakulty JAMU byl zvolen Petr Francán

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (DIFA JAMU) dnes zvolila nového děkana pro období 2016 – 2020. Bude jím stávající pedagog školy doc. Mgr. Petr Francán. Akademický senát fakulty po bezmála pětihodinovém veřejném zasedání, na němž se představili tři kandidáti, oznámil jméno vítěze. „Nový děkan byl zvolen jednomyslně počtem devíti hlasů,“ dodal předseda akademického senátu DIFA JAMU doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Fotograf, scénárista, kameraman a režisér Petr Francán (ročník 1973) působí na brněnské Divadelní fakultě jako vedoucí Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla. „Děkan je strážcem fakultního dialogu. Preferuji artistnost před komercí, a když už o ní musíme mluvit, povyšujme ji nad mainstreamovou úroveň,“ prohlásil ve svém volebním vystoupení. Francán chce kupříkladu zvýšit prestiž senátu jako jediného přímo voleného orgánu fakulty. Senát začne mít i vyšší pravomoci, co se týče kvality studia. Sám už tři roky předsedá celoškolnímu Akademickému senátu JAMU. Na umělecké akademii začal pracovat v roce 2002.

Svoji kandidaturu Francán obhajoval před zcela zaplněným auditoriem a hovořil kupříkladu o tom, že bude třeba snížit počet studentů a zlepšit vztahy absolventů JAMU k jejich alma mater. „Je nutné, aby na školu vzpomínali v dobrém a byli vděční, že tady studovali.“ Na otázky z pléna poznamenal, že obdivuje práci divadelníků jako jsou režiséři J. A. Pitínský, Jiří Havelka či tvůrčí duo SKUTR. Vystudovaného muzikologa Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dále přitahuje tvorba J. S. Bacha, Gabriela Faurého či Antonína Dvořáka, ve výtvarném umění mu konvenuje dílo malíře Mikuláše Medka či Michelangelovo.

Francán má za sebou přes šedesát samostatných a třicet společných fotografických výstav v českých i zahraničních galeriích. Spolupracuje s Českou televizí, podílel se na více než třiceti dokumentárních filmech. Jako kurátor zajišťoval výstavy například pro občanské sdružení Vaňkovka, Jihomoravský kraj, Biskupství brněnské či Nadaci Partnerství. Vydal fotografické publikace: Prameny země (1997); Příběhy soch (1998); Brněnské podzemí I a II (2001 a 2005); Proměněné sny (2006), Brněnské podzemí III (2013), Svatojakubská kostnice (2014).

Mezi jeho hlavní fotografické výstavy za poslední roky patří:
leden 2010, společná výstava, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko
únor 2010, samostatná výstava v Galerii Českého centra Brusel, Belgie
říjen 2010, samostatná výstava v Galerii Husa na provázku
březen 2011, stálá expozice brněnského podzemí, lokalita Nové radnice, Brno
duben 2011, stálá expozice brněnského podzemí, lokalita Zelný trh, Brno
srpen 2011, samostatná výstava Flora Olomouc
březen 2012, samostatná výstava v památníku Velké Moravy ve Starém Městě
Březen 2013, samostatná výstava v Paláci šlechtičen v Brně
2014-2015, společná výstava Velká Morava a počátky křesťanství (Brno-Praha-Bratislava)
září 2015, samostatná výstava na Slovanském hradišti v Mikulčicích

http://difa.jamu.cz/ 


Autor článku: Luboš Mareček

Děkanem Divadelní fakulty JAMU byl zvolen Petr Francán