30.11.2017 11:33

Divadelný ústav vydal dve nové knihy, ktoré obohatili divadelnú literatúru na Slovensku

Divadelný ústav vydal dve nové knihy, ktoré obohatili divadelnú literatúru na Slovensku – rozhlasové hry Juraja Váha a publikáciu Divadlo a telesnosť autorky Colette Conroy.

Publikácia Juraj Váh: Súborné dramatické dielo II. (Rozhlasové hry) je zameraná na pôvodnú rozhlasovú tvorbu Juraja Váha, ktorá vznikala najmä v rokoch 1946 až 1949 a potom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Námetom jeho hier bola spočiatku najmä vojna a folklórno-romantické dedičstvo, neskôr sa opakovane venoval módnemu detektívnemu žánru i veselohernému žánru, ale aj existencialistickej a absurdnej dráme. Jeho rozhlasové hry dotvárajú obraz o charaktere jeho tvorby z hľadiska témy, žánru či literárneho smeru, ale aj z hľadiska vývoja autorskej i historickej poetiky. Práve v rozhlasových hrách experimentuje s jazykovou a formálnou výstavbou. Publikovanie rozhlasových hier Juraja Váha je príspevkom k dejinám dramatických umení druhej polovice 20. storočia a umožňuje ďalší výskum v oblasti teórie dramatických umení. Publikáciu zostavila literárna teoretička Dagmar Kročanová.

Edíciu Divadlo & ... tvorí rad publikácií, ktoré postihujú premenlivú interdisciplinárnu energiu divadla a performancie. Každá z nich sa zaoberá súvislosťami medzi divadlom a konkrétnym aspektom v širšom kontexte, pričom nastoľuje otázky, ako môže divadlo objasňovať svet a ako by svet mohol objasňovať divadlo. Každú túto knihu napísala významná osobnosť z oblasti divadelnej vedy, ktorá zároveň vyniká v oblasti kritického myslenia v danej disciplíne.

Publikácia Divadlo & telesnosť vychádza z mnohých príkladov súčasného divadelného umenia a prináša provokatívne východisko pre chápanie prekvapivo komplexného vzťahu medzi divadlom a telesnosťou. Hutným a zrozumiteľným spôsobom odhaľuje napätia medzi telesnosťou, konkrétnymi telami, jazykom, zobrazovaním a pohybom v divadle. Autorkou textu je Colette Conroy, ktorá prednáša teóriu drámy na Royal Holloway, University of London, je editorkou výskumnej časti monotematického čísla časopisu Drama Education s témou Znevýhodnenie: Tvorivé napätia v aplikovanom divadle, autorkou viacerých článkov a štúdií, ako aj spolueditorkou medzinárodného časopisu RiDE: The Journal of Applied Theatre and Performance.

http://www.theatre.sk/

Autor článku: Převzato z: http://www.theatre.sk/

Divadelný ústav vydal dve nové knihy, ktoré obohatili divadelnú literatúru na Slovensku

Zahraniční divadlo

16.03.2018

Julius Caesar zemře v kině. NT Live přináší krutě aktuální politický thriller o svodech populistů

Týden po 2062. výročí Caesarovy násilné smrti připomene tento zásadní okamžik antické historie i cyklus přenosů divadla do kin NT Live. Nová londýnská inscenace Shakespearovy slavné politické tragédie Julius Caesar v režii zkušeného Nicholase Hytnera se ale neohlíží do minulosti – naopak.

14.03.2018

Festival českého divadla v Paříži: Olga Havlová i imerzivní experiment

Co takhle trochu zkrátit vzdálenost mezi Francií a Českem? Festival francouzského divadla v Praze Sněz tu žábu už čtvrtým rokem přináší svěží pohled na současnou frankofonní dramatiku, a letos se organizátoři rozhodli rozšířit záběr i opačným směrem. Začátkem dubna (4. 4. – 7. 4. 2018) se tak v Paříži odehraje první ročník sesterského festivalu českého divadla Na skok do Prahy (Fais un saut à Prague).

14.03.2018

Kanadská audiovizuální umělkyně Myriam Bleau na festivalu Spectaculare 2018

Pátý ročník festivalu Spectaculare nabídne jedinečné vystoupení audiovizuální umělkyně Myriam Bleau pohybující se na hranici hudební performance a digitálního umění. Ve středu 21. března ve 20 hodin představí v pražském Centru architektury a městského plánování CAMP svou audiovizuální performance Soft Revolvers, za kterou byla oceněna čestnou cenou Prix Ars na festivalu Ars Electronica.