25.04.2016 08:54

Divadlo loutek Ostrava uvede Shakespearovu Bouři

Významné výročí úmrtí Williama Shakespeara uctí Divadlo loutek Ostrava loutkářsko-činoherním ztvárněním Bouře. DLO se tak připojuje k ostravské sérii shakespearovských inscenací uváděných k tomuto jubileu. 

Dramatická romance Bouře, The Tempest, byla posledním velkým dramatickým dílem Williama Shakespeara, napsal ji na přelomu let 1610-1611, krátce před svým odchodem z Londýna do rodného Stratfordu. Epilogem hry se s diváky neloučí jen hlavní hrdina hry, kterým je milánský vévoda Prospero, ale i sám dramatik. Bouře je vrcholem jeho posledního tvůrčího období. V napínavém pohádkovém příběhu jsou obsažena všechna autorova celoživotní témata – vztah otce a dcery, sourozenecká rivalita, síla lásky, mocenské sváry, zrada a pomsta, smysl odpuštění… Reálný svět se v ní prolíná s nadpřirozeným podobně jako ve Snu noci svatojánské. Je to také jedna z Shakespearových nejlaskavějších her. Spravedlivě potrestané viny jsou v ní odpuštěny a lásce na první pohled je požehnáno.

V předmluvě ke knižnímu vydání Bouře v nakladatelství Romeo (Praha 2005) píše překladatel Jiří Josek: „Ať už je výklad jakýkoli, je zřejmé, že v logice vývoje Shakespearovy tvorby má Bouře své místo. Od ambice „nastavit světu zrcadlo“ a v procesu sebepoznání svět prostřednictvím umění třeba i změnit, přes ponor do nitra člověka a odkrytí jeho slabostí, směřuje autorova tvorba k obrazu světa, který je už ze své podstaty záhadný a nepochopitelný. V konečné fázi pak člověk a svět splývají v přirozené jednotě a věčném řádu přírody. Takový přístup vede na jedné straně k úlevnému nadhledu nad marnostmi lidského života, na druhé straně ukazuje život jako zázračnou nádhernou marnost. Umění, které bylo pro Shakespeara vždy odrazem světa, je z tohoto pohledu kvintesencí marnosti. Po tomto poznání jako by autor opravdu už neměl co dodat.“

Bouři v překladu Jiřího Joska v DLO režíruje Václav Klemens, výtvarníkem scény, kostýmů a loutek je Marta Roszkopfová, hudbu složil Tomáš Rossi. Pprospera hraje Ivan Feller, Mirandu Eva Baláková.

Premiéra 29. dubna 2016 na hlavní scéně DLO.

http://www.dlo-ostrava.cz/ 

 

 

Autor článku: Jana Pithartová

Divadlo loutek Ostrava uvede Shakespearovu Bouři