26.02.2016 13:19

Evangelium o Marii: Rocková opera poprvé na českém jevišti

V březnu se stane Městské divadlo Brno první českou scénou, která uvede maďarskou rockovou operu Evangelium o Marii. Režisérem inscenace, jež nahlíží na život a smrt Krista ze zcela jiného úhlu pohledu, než jak jsme zvyklí, je režisér Stanislav Slovák.

Evangelium o Marii je jedno z vrcholných děl (nejen) východoevropského muzikálu. Jeho námět všichni známe – příběh o narození, životě i smrti Ježíše Krista je úhelným kamenem naší kultury, známým z nesčetných zpracování. Maďarská rocková opera z roku 1991 však zásadně otáčí perspektivu. V centru veškerého dění, jehož vypravěčem je evangelista Jan, zde stojí Marie, Ježíšova matka. Tématem se tak stává v první řadě její osobní bolest a utrpení z těžkého údělu, kterým je její syn pověřen, ale také nekonečná mateřská láska a oddanost. Příběh se tak koncentruje na dva uzlové momenty Mariina života – moment „vánoční“, události týkající se Mariina neposkvrněného početí, Ježíšova narození a útěku celé „svaté rodiny“ do Egypta před Herodovou krutostí. A moment „velikonoční“ – Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání viděné plačícíma očima matky, která musí hledět na smrt svého syna.

Takřka oratorní tvar libretistů Pétera Müllera a Pétera Müllera Sziámiho, který stojí na mimořádně sugestivní poprockové hudbě jednoho z největších maďarských hudebníků 20. století László Tolcsvaye, svobodně mísí časové roviny – začíná Ježíšovým ukřižováním, aby se střihem vrátil k mladičké zamilované Marii. A vedle emocionálních rockových songů se do něj vejde i komediální výstup skeptického tria pastýřů i jazzrocková vypalovačka Heroda, ironicky se tázajícího, k čemu je nám vůbec dobrý nějaký Mesiáš…

V roce 1992 bylo dílo uvedeno na Nové scéně v Bratislavě v režii Jozefa Bednárika, kde zaznamenalo fenomenální úspěch dvou set padesáti repríz – inscenace tak stála na počátku slavné muzikálové éry v Československu. Od té doby se Evangelium o Marii hrálo v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii i na Islandu a nyní se konečně dostává také na Hudební scénu Městského divadla Brno.

Překlad pro českou premiéru Evangelia vytvořil v našem divadle již osvědčený (Papežka, Ostrov pokladů) překladatel Mikuláš Bryan a kmenový režisér MdB Stanislav Slovák přizval ke spolupráci svůj neméně osvědčený tým – scénografa Jaroslava Milfajta, kostýmní výtvarnici Andreu Kučerovou, choreografy Hanu KratochvilovouMichala Matěje a dramaturga Jana Šotkovského. Zcela původní instrumentaci pro velký živý orchestr vytvořil Karel Cón, hudební nastudování je v rukou dirigenta Františka Šterbáka (druhým dirigentem bude Josef Javora). V hlavních rolích uvidíte Radku Coufalovou nebo Markétu Sedláčkovou (Marie), Andreu Zelovou nebo Kristínu Vreckovou (Mladá Marie), Ondřeje Studénku nebo Jozefa Hruškociho (Ježíš) a Petra Štěpána nebo Dušana Vitázka (Jan). Česká premiéra inscenace se odehraje 12. března na Hudební scéně.

www.mdb.cz 


Autor článku: Klára Kadlecová

Evangelium  o Marii: Rocková opera poprvé na českém jevišti