29.06.2017 12:22

Institut umění – Divadelní ústav a Národní muzeum připravují nejrozsáhlejší výstavu české divadelní fotografie

Institut umění – Divadelní ústav a Národní muzeum připravují na přelom května a června 2018 výstavu Česká divadelní fotografie. Doposud nejrozsáhlejší výstava bude mapovat historii tohoto oboru od druhé poloviny 19. století až po současnost. Stává se tak součástí oslav stého výročí založení Československa, které připadají právě na rok 2018.

Hlavním tématem výstavy je zachycení divadelní akce – v tradičním divadelním i veřejném prostoru. V širším kontextu se pak výstava bude věnovat také dalšímu využití média fotografie v divadle – ať už přímo v inscenaci jako integrální součásti scénografie nebo jako grafického prvku využívaného pro propagaci.

Cílem projektu je poprvé v historii představit českou divadelní fotografii v celém procesu jejího vývoje od prvních fotografií spojených s divadlem v polovině 19. století až do současnosti. Prostor prvního sálu bude věnovaný fotografiím vztahujícím se k  Historii české divadelní fotografie, v druhé části výstavního prostoru bude umístěna soutěžní přehlídka Současná česká divadelní fotografie.

Divadelní fotografie byla dosud ceněna v prvé řadě pro svou dokumentační funkci, jako jedinečný dokument historie divadla. Záměrem výstavy je narušit toto vnímání divadelní fotografie, prezentovat ji jako svébytný umělecký žánr s nespornými estetickými kvalitami a přispět tak k recepci české divadelní fotografie v širších historických a uměleckých souvislostech.

Historie české divadelní fotografie

Výstava o historii české divadelní fotografii vychází z fondů mnoha institucí i soukromých sbírek po celé České republice a představí díla od nejznámějších fotografických ateliérů druhé poloviny 19. století až po nejvýznamnější fotografy století dvacátého, jakými byli například František Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola, Josef Koudelka, Jaromír Svoboda, Jaroslav Krejčí a další.

K výstavě vznikne odborná publikace v české a anglické verzi, která je výsledkem několikaletého výzkumného projektu IDU.

Kurátoři: Anna Hejmová (IDU) a Vojtěch Poláček (Národní muzeum)

 

Jindřich Mošna, ke čtyřicetiletí jeho umělecké činnosti. 1904. Soukromá sbírka.

 

Současná česká divadelní fotografie

Soutěžní Přehlídka české divadelní fotografie návštěvníky seznámí s tvorbou současných profesionálních divadelních fotografů i studentů fotografických oborů. Na podzim roku 2017 bude zveřejněna výzva, na jejímž základě se mohou fotografové do soutěže přihlásit a na jaře 2018 bude zaslané fotografie hodnotit odborná porota.

Soutěžní kategorie a témata:

  • Profesionální fotografie (kolekce fotografií z inscenace, portrét herce v roli)
  • Studenti oboru fotografie (volná tvorba s divadelní tematikou)

Součástí výstavy bude široce koncipovaný doprovodný program zaměřený na odbornou i širší veřejnost, který zahrne workshopy, semináře, přednášky, komentované prohlídky apod.

 

Pavel Landovský: Hodinový hoteliér, Činoherní klub Praha, 1969. Režie: Evald Schorm. Institut umění – Divadelní ústav. Foto: Vilém Sochůrek.

 

Kontakt:
Institut umění – Divadelní ústav
Praha 1, Celetná 17, 110 00
Denisa Šťastná (koordinátorka), denisa.stastna@divadlo.cz, 605 412 819
Olga Plchová (produkční), olga.plchova@divadlo.cz, 602 962 051

www.idu.cz

 

Autor článku: Judita Hoffmanová, foto: Ivan Arsenjev – Veronika Švábová – Petr Forman: Obludárium, Divadlo bratří Formanů Praha, 2007. Režie: Petr Forman. Institut umění – Divadelní ústav. Foto: Irena Vodáková.

Institut umění – Divadelní ústav a Národní muzeum připravují nejrozsáhlejší výstavu české divadelní fotografie

Zprávy

19.02.2018

Národní divadlo oslaví několik výročí, vznik republiky i videomappingem

Národní divadlo letos oslaví nejen sté výročí vzniku Československa, ale i několik dalších kulatých výročí, která se týkají první české scény a historických událostí. Na letošek připadá 150. výročí položení základního kamene ND, už v lednu se slavilo 130. výročí zahájení provozu dnešní Státní opery a 60. výročí letos oslaví Laterna magika.

19.02.2018

Divadlo Kámen a debata s teatrology Janem Císařem a Martinem Pšeničkou

Divadlo Kámen uvede ve čtvrtek 22.2. třetí premiéru hry „OK plus F“. Po představení proběhne zahajující salónní debata „kamenného jara (ne)iluzivnosti“ na téma NEZBYTNOSTI ILUZIVNOSTI. Pozvání přijali teatrologové prof. Jan Císař a Martin Pšenička.

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.