16.03.2017 10:40

Institut umění – Divadelní ústav zveřejnil výsledky prvního kola výběrového řízení na podporu zahraničích kontaktů v oblasti profesionálního umění – Krátkodobá mobilita

Institut umění – Divadelní ústav zveřejnil výsledky prvního kola  výběrového řízení na podporu zahraničích kontaktů v oblasti profesionálního umění – Krátkodobá mobilita. Pro rok  2017 (1. kolo)  byla na výjezdy uchazečů vyčleněna celková částka ve výši 520.600,- Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora je udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Žádosti posuzovala Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Výsledky výběrového řízení naleznete ZDE

Termín uzávěrky pro příjem přihlášek do 2. kola je 11. 9. 2017

Podmínky a další informace o Krátkodobé mobilitě naleznete: http://www.idu.cz/cs/kratkodoba-mobilita