07.02.2018 11:18

Ivo Kristián Kubák a kolektiv Intelektrurálně budou reprezentovat Českou republiku na Pražském Quadriennale 2019

Ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd oficiálně jmenoval kurátory české reprezentace 14. ročníku Pražského Quadriennale, který proběhne od 6. do 16. června 2019 v Průmyslovém paláci a na Výstavišti.  Pro Výstavu zemí a regionů vybrala odborná porota projekt CAMP Q Iva Kristiána Kubáka. Výběrové řízení na Studentskou výstavu vyhrál kolektiv INTELEKTRURÁLNĚ, který tvoří studenti brněnské JAMU. 

Na PQ 2019 bude Českou republiku v rámci Výstavy zemí a regionů, která tvoří jádro scénografické prohlídky, reprezentovat Ivo Kristián Kubák se svým uměleckým týmem. Jeho projekt CAMP Q chce vyjádřit a zasvětit diváky do současných trendů divadla a scénografie ve všech jejích formách, které odrážejí dění a myšlenky společnosti. Zároveň chce Kubák se svým týmem poukázat na nejobjevnější scénografické trendy realizace v nezávislém divadle. „Domníváme se, že je načase tento sílící a progresivní proud českého divadla představit i v mezinárodním kontextu. Projekt klade hlavní důraz na unikátnost řešení, kde omezení vycházející ze zadání vedou k vytvoření nových inovativních přístupů a trendů a jsou impulsem nové kreativity.“, uvedl Kubák. Jeho imerzivní expozice imitující utečenecký tábor propojí bezprostřední zážitek s emocemi znepokojení a strachu.

Výběrové řízení na Studentskou výstavu vyhrál kolektiv INTELEKTRURÁLNĚ, který tvoří studenti brněnské JAMU. „Projekt PRAHA NENÍ ČESKO se zabývá kulturou mimo instituce a kulturní centra, kulturou periferií a vesnic, kulturou jahodových polí, vycházek do přírody, lokálních trhů a slavností. Svou instalací návštěvníkům odhalíme často opomíjenou realitu mimo hlavní město tím nejjednodušším způsobem: přímou konfrontací. Návštěvníci Pražského Quadriennale se stanou turisty vyjíždějícími za autentickým dědictvím České republiky. Při střetu lokálních hrdinů s návštěvníky PQ se nám snad alespoň na pár dní podaří decentralizovat umělecký aparát a prožít společně jedno velké dobrodružství i na místech, kde by ho nikdo nečekal.“, prozradil vítězný kolektiv z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.

Českou reprezentaci na PQ 2019 vybrala komise ve složení Jan Dušek (vedoucí katedry scénografie DAMU), Jan Hančil (rektor Akademie múzických umění v Praze, dramaturg, překladatel a pedagog), Simona Rybáková (kostýmní výtvarnice), Marie Jirásková (výtvarnice a scénografka), Nataša Zichová (odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR), Jan Horák (umělecký ředitel pražského divadla Studio hrdinů, dramaturg) a Vladimír Burian (světelný designér).

Ivo Kristián Kubák byl kurátor české expozice GOLEM Cube na Pražském Quadriennale 2015. Vystudoval teorii kritiky a režii na pražské DAMU, kde pokračuje v doktorském studiu. Působí jako pedagog gymnázia Na Zatlance a lektor ateliérů inscenační tvorby Švandova divadla v Praze. Spolu s Marií Novákovou založil divadelní soubor Tygr v tísni. Je ředitelem uměleckého prostoru VILA Štvanice. Ve své tvorbě se věnuje činohernímu divadlu v netradičních prostorách, inscenováním nedramatických látek a zajímá se i o režii scénického čtení. Kubák je držitelem Ceny Josefa Balvína pro rok 2014.

Kolektiv INTELEKTRURÁLNĚ tvoří Anna Chrtková, Jan Matýsek a Andrea Dudková, jenž jsou studenty ateliéru scénografie na JAMU v Brně. Ateliér vede česká kostýmní výtvarnice a scénografka Jana Preková.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru je největší světová akce, která zkoumá oblast scénografie v celé její šíři – od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site specific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, kostým jako performance a mnohé další.

www.pq.cz

Autor článku: Lucia Horňáková

Ivo Kristián Kubák a kolektiv Intelektrurálně budou reprezentovat Českou republiku na Pražském Quadriennale 2019

Zprávy

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.

16.02.2018

Počiny v teatrologii – anketa Teatrologické společnosti a Divadelní revue

Teatrologická společnost a Divadelní revue vyhlašují oborovou anketu. Jaké počiny v oblasti teatrologie (a okolí) považujete za posledních pět let za zásadní, inspirativní či pozoruhodné a proč? Napište nám prosím jeden až tři takové počiny s kratším či delším zdůvodněním. Není nutné se omezovat na vydané publikace či texty, zajímá nás obor jako celek, proto klidně uvádějte například ediční práce, organizační, pedagogické působení osobností, kurátorskou činnost, dlouhodobé projekty, databáze atp.

15.02.2018

Národní divadlo představuje divadelní sezonu 2018/2019

Umělecké soubory Národního divadla připravují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. předplatitelům první scéna nabízí 41 předplatitelských skupin.