04.05.2016 16:26

Medzinárodné kolokvium Quo Vadis divadelná kritika a divadelné časopisy

Medzinárodné kolokvium je zamerané na problematiku teatrologickej reflexie a divadelných periodík v 21. storočí. Jeho cieľom je v rámci diskusných panelov a prezentácií analyzovať podstatné otázky existencie divadelného časopisu v súčasnosti. Na základe poznatkov, názorov i návrhov divadelných odborníkov, hostí z rôznych kultúrnych periodík, ale aj samotných divadelných tvorcov sa bude usilovať identifikovať dnešné i budúce možnosti časopisov so zameraním na divadelné umenie.

Účastníci kolokvia sa budú venovať špecifikám divadelných periodík, pričom sa zamerajú najmä na komunikačnú oblasť, na problematiku autorstva a cieľového čitateľa, na obsahovú náplň i funkciu jednotlivých periodík. Diskusné panely otvoria tiež problematické otázky orientované na marketingové možnosti časopisov a v diskusii je predpokladaný aj náčrt očakávaní samotných divadelných tvorcov i odbornej verejnosti.
 

Program: 

10.00 – 12.15 
Divadelný časopis – sonda do vnútra časopisu. 
Prezentácie vybraných divadelných časopisov a diskusia s členmi ich redakcií. 
Prípadové štúdie. 

13.30 – 15.00 
Postavenie a úloha divadelných časopisov a iných umeleckých periodík dnes. 
Autori a čitatelia, analýza možností umeleckých periodík v informačnej dobe. 
Moderovaná diskusia

Hostia: Karel Král (SAD), Josef Herman (Divadelní Noviny), Octavian Saiu (The National University of Theatre and Film Bucharest), Martina Mašlárová (kød), Michaela Mojžišová (Slovenské divadlo) a ďalší…
 

Medzinárodné kolokvium sa bude konať v stredu, 11. mája 2016 v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave.

Podujatie prebieha v slovenskom a v anglickom jazyku; simultánne tlmočené.
Vstup na podujatie je voľný.


Autor článku: www.theatre.sk