25.02.2016 14:53

Muzeum loutkářských kultur otevře Centrum pro pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost

Muzeum loutkářských kultur připravuje otevření Centra pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost.

V nově zrekonstruovaných prostorách v budově přímo naproti Mydlářovskému domu vzniká badatelna vybavená moderní výpočetní technikou. Do centra budou přemístěna nejen odborná pracoviště kurátorů a prostory pro digitalizaci 2D předmětů, ale také knihovna MLK, která obsahuje přes 18 tisíc svazků.

Součástí jsou i dva nové depozitáře určené pro materiály archivní povahy a fotografie. Tyto místnosti budou zařízeny moderním vybavením a především napojeny na klimatizační jednotku tak, aby byly zajištěny požadované podmínky uložení sbírkových předmětů.

MLK vlastní na 8 800 sbírkových předmětů klasifikovaných jako archiválie a 16 800 sbírkových fotografií, jež tvoří více jak polovinu všech sbírkových předmětů MLK.

Slavnostní otevření Centra pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost MLK proběhne 21. března 2016 v 16 hodin.

www.puppets.cz 

Autor článku: Převzato z: www.mkcr.cz

Muzeum loutkářských kultur otevře Centrum pro pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost