26.09.2017 08:22

Novinky v Databázi tance

Databáze tance je online databankou kontaktů a informací ze světa tance a pohybového umění. Portál www.databazetance.cz, který provozují Taneční aktuality, nyní umožňuje i registraci jednotlivců věnujících se přidruženým profesím. Své profily si mohou nově zakládat scénografové, světelní designéři, kostýmní výtvarníci, zvukoví technici a také projektoví manažeři, produkční, maskéři, osvětlovači a mnozí další. Na portálu tak vzniká jedinečný prostor pro profesní prezentaci a navazování vzájemné spolupráce mezi subjekty.

Projekt Databáze tance vznikl se záměrem mapovat české profesionální i amatérské taneční a pohybové dění a poskytovat základní informace o oboru. V současné době obsahují stránky www.databazetance.cz přes 250 záznamů v kategoriích Divadelní scény, Umělecké soubory, Festivaly, PR a produkce, Organizace, Lidé, Konzervatoře a vysoké školy, Základní umělecké školy a Taneční studia.

Koordinátorka projektu Daniela Machová k tomu dodává: „Databáze tance je určena nejen pro prezentaci uměleckých subjektů, ale i jedinců. Právě na ně jsme se nyní zaměřili. Své profily si na stránkách mohou zakládat a pravidelně spravovat lidé věnující se některé z čtyřiadvaceti vybraných profesí.“

Seznam zahrnuje tyto profese: Baletní mistr, Dramaturg, Fotograf, Choreograf, Interpret, Kameraman, Korepetitor, Kostýmní výtvarník/návrhář, Maskér, Osvětlovač, Pedagog, PR manažer, Produkční, Projektový manažer, Publicista, Repetitor/asistent choreografa, Režisér, Scénograf, Skladatel, Světelný designér, Terapeut, Umělec nových médií, Umělecký ředitel, Zvukař/zvukový technik.

www.databazetance.cz

Autor článku: Daniela Machová

Novinky v Databázi tance

Zprávy

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.

16.02.2018

Počiny v teatrologii – anketa Teatrologické společnosti a Divadelní revue

Teatrologická společnost a Divadelní revue vyhlašují oborovou anketu. Jaké počiny v oblasti teatrologie (a okolí) považujete za posledních pět let za zásadní, inspirativní či pozoruhodné a proč? Napište nám prosím jeden až tři takové počiny s kratším či delším zdůvodněním. Není nutné se omezovat na vydané publikace či texty, zajímá nás obor jako celek, proto klidně uvádějte například ediční práce, organizační, pedagogické působení osobností, kurátorskou činnost, dlouhodobé projekty, databáze atp.

15.02.2018

Národní divadlo představuje divadelní sezonu 2018/2019

Umělecké soubory Národního divadla připravují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. předplatitelům první scéna nabízí 41 předplatitelských skupin.