23.10.2017 10:37

Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

Institut umění – Divadelní ústav a ČOSDAT zvou na moderované diskusní symposium Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie, které proběhne v pátek 3. listopadu od 10  do 15 hod v  Pražském kreativní centru, Staroměstské náměstí 4, Praha. Symposium se uskuteční v rámci výstavy Salon české scénografie.

Diskusní sympozium na téma „Podoby a proměny současné scénografie“ se zaměřuje na stav současné české scénografie z hlediska tematických okruhů, které ji ovlivňují, determinují a kontextualizují:

  • Současná česká scénografie ve vztahu k novým technologiím a multidisciplinárním postupům
  • Současná česká scénografie a její postavení ve vztahu k dění ve světě a středoevropském regionu
  • Současná česká scénografie po roce 1989 a ve vztahu k tradici a předchozím generacím
  • Současná česká scénografie ve vztahu k teorii, terminologii a výzkumu

V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu vás prosíme o zaslání předběžného tématu vašeho příspěvku na e-mailovou adresu: bulandrovaamalie@gmail.com

Diskusní sympozium bude mít strukturu krátkých prezentací (max. 15 minut), po nichž bude následovat diskuse. Prezentace mohou být teoretického (např. analýza problematiky) i praktického rázu (např. prezentace vlastní tvorby). Akce je otevřena účastníkům z ČR i z dalších zemí, jednací jazyk je čeština.

Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) pořádá od 17. října do 7. listopadu v OD Kotva oborovou přehlídku Salon české scénografie 2017/18. Při této příležitosti si vás dovolujeme pozvat na doprovodnou konferenci „Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie“, která se uskuteční v pátek 3. listopadu.

Toto diskusní symposium je zaměřené na teoretické i praktické problémy současné scénografické tvorby a na její národní i mezinárodní rozměr. Koncipována je jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví, vztahující se i k jisté „inventarizaci“ české scénografie před dalším ročníkem PQ 2019. Na celodenní debatu proto zveme zástupce současných divadelních praktiků, výtvarníků, pedagogů, teoretiků i studentů, aby si navzájem v krátkých příspěvcích představili okruhy svých prací a výzkumů. Kromě možnosti prezentovat (nejen) vlastní tvorbu, je cílem sympozia také otevřít nejrůznější otázky, týkající se problémů současného divadla, tematizovat je a komentovat.

www.idu.cz

Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

Zprávy

19.02.2018

Národní divadlo oslaví několik výročí, vznik republiky i videomappingem

Národní divadlo letos oslaví nejen sté výročí vzniku Československa, ale i několik dalších kulatých výročí, která se týkají první české scény a historických událostí. Na letošek připadá 150. výročí položení základního kamene ND, už v lednu se slavilo 130. výročí zahájení provozu dnešní Státní opery a 60. výročí letos oslaví Laterna magika.

19.02.2018

Divadlo Kámen a debata s teatrology Janem Císařem a Martinem Pšeničkou

Divadlo Kámen uvede ve čtvrtek 22.2. třetí premiéru hry „OK plus F“. Po představení proběhne zahajující salónní debata „kamenného jara (ne)iluzivnosti“ na téma NEZBYTNOSTI ILUZIVNOSTI. Pozvání přijali teatrologové prof. Jan Císař a Martin Pšenička.

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.