05.05.2016 11:38

Pozvánka na Den s jezuitským divadlem

Ústav pro českou literaturu AV ČR zve literární vědce i zástupce dalších humanitních a společenskovědních oborů, studenty a všech­ny zájemce z řad literární a kulturní veřejnosti na Den s jezuitským divadlem, který se koná 17. 5. 2016. V průběhu odpoledne představí Kateřina Bobková-Valentová (Historický ústav AV ČR), Alena Bočko­vá (Filozofická fakulta UK) a Magdaléna Jacková (Ústav pro českou literaturu AV ČR) první dva svazky ediční řady Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích: Svatý Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (648 stran, Praha, Academia 2015) a Nejmírnější Pallas (484 stran, Praha, Academia 2016).
 

Program

  • 10.30 tisková konference a představení knih Sv. Jan Nepo­mucký na jezuitských školních scénách a Nejmírnější Pallas médiím za účasti vedoucích ediční řady, editorů a ředite­le ÚČL AV ČR Pavla Janáčka
  • 14.30 zahájení, na kterém promluví zástupci Ústavu pro čes­kou literaturu AV ČR, Filozofické fakulty UK a Historic­kého ústavu AV ČR
  • přednáškový a diskusní blok o edičním projektu Thea­trum Neolatinum určený odborné, studentské a kulturní veřejnosti, který povede PhDr. Martin Svatoš, CSc. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR)
  • 15.30 ukázka ze hry Gratiosus Matris pulchrae dilectionis lusus v podání členů divadelního spolku Lauriger
  • 15.45 slavnostní předání knihy z rukou P. Petra Havlíčka, SJ do rukou čtenářů a společenské setkání

Místo konání: přednáškový sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, Praha 1 (vchod C, 3. patro).

V průběhu celého programu bude možné oba svazky zakoupit s mimořádnou slevou.

Den s jezuitským divadlem je pořádán ve spolupráci s nakladatelstvím Academia, Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou UK.

Autor článku: Klára Kadlecová

Pozvánka na Den s jezuitským divadlem