05.10.2016 14:15

Pozvánka na přednáškový blok: Historie a teorie postdramatického divadla

Katedra teorie a kritiky DAMU nabízí všem studentům zejména magisterského a doktorského studia pohostinskou výuku přední rakouské teatroložky prof. Moniky Meister, dlouholeté pedagožky Institutu pro divadelní, filmovou a mediální vědu Vídeňské univerzity (v letech 2004-2013 vedoucí Institutu) a vedoucí Výzkumné platformy Elfriede Jelinek na germanistice Vídeňské univerzity.Historie a teorie postdramatického divadla 
(Zur Geschichte und Theorie des postdramatischen Theaters)
25. a 26. října 2016

Ve dvou přednáškových a jednom seminárním bloku se studenti seznámí s vývojem teorie postdramatického divadla od 90. let 20. století po současnost. Souběžně s tím profesorka Meister přiblíží proměny v chápání divadelního textu a divadla v průběhu posledních tří desetiletí. Při semináři proběhne rozbor konkrétních představení, která studenti ze záznamu shlédnou, a diskuse nad nimi.

Výuka proběhne v zasedačce vedle Hallerova sálu, střední trakt, 2. patro: v úterý 25. 10. od 9.30 – 13.30 a 14 – 18 (dva přednáškové bloky) ve středu 26. 10. od 9.30 – 14.30 (seminární blok se závěrečnou diskusí)

Přednáška, seminář i diskuse budou tlumočeny do češtiny. Zájemci ať se prosím hlásí doc. Z. Augustové na adrese: zuzana.augustova@damu.cz 

Kompletní program
 

Autor článku: Klára Kadlecová

Pozvánka na přednáškový blok: Historie a teorie postdramatického divadla