04.04.2017 11:54

Pozvánka na přednášku: Divadlo v Plzni 1788–1918

Teatrologická společnost a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat na přednášku Vlasty Smolákové Divadlo v Plzni 1788–1918, která proběhne 19. dubna 2017 v 17.00 h v Malém sále IDU (Celetná 17, Praha).

Teatroložka Vlasta Smoláková zpracovala pro nové Dějiny města Plzně 2 (1788–1918) (Statutární město Plzeň, 2016) kapitolu věnovanou divadlu. Ve zpětné rekonstrukci a reflexi se zamyslí nad materiálovými, metodologickými, kontextovými, stylistickými a dalšími úskalími práce na daném tématu (v rámci osmnáctičlenného autorského týmu a přísně limitovaného rozsahu) a předloží k odborné diskusi svá řešení.

www.teatrologie.cz

Pozvánka na přednášku: Divadlo v Plzni 1788–1918

Zprávy

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.

16.02.2018

Počiny v teatrologii – anketa Teatrologické společnosti a Divadelní revue

Teatrologická společnost a Divadelní revue vyhlašují oborovou anketu. Jaké počiny v oblasti teatrologie (a okolí) považujete za posledních pět let za zásadní, inspirativní či pozoruhodné a proč? Napište nám prosím jeden až tři takové počiny s kratším či delším zdůvodněním. Není nutné se omezovat na vydané publikace či texty, zajímá nás obor jako celek, proto klidně uvádějte například ediční práce, organizační, pedagogické působení osobností, kurátorskou činnost, dlouhodobé projekty, databáze atp.

15.02.2018

Národní divadlo představuje divadelní sezonu 2018/2019

Umělecké soubory Národního divadla připravují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. předplatitelům první scéna nabízí 41 předplatitelských skupin.