27.09.2017 15:50

Salon české scénografie 2017/2018

Salon české scénografie 2017/18, pořádaný Institutem umění – Divadelním ústavem a Spolkem českých scénografů, divadelních architektů a techniků/českým centrem OISTAT, je v pořadí již šestou přehlídkou české scénografie v poločase mezi konáním světové výstavy – Pražského Quadriennale. Letošního ročníku této vrcholné oborové události se účastní cca 25 umělců, mezi nimiž řada etablovaných tvůrců, jakož i jména méně známá či nová, i z řad studentů.

Salon, prezentující práce českých scénografů za období posledních čtyř let, se uskuteční ve dvou termínech – na podzim, pravděpodobně v termínu 17. října až 7. listopadu poprvé ve veřejném „nevýstavním“ prostoru obchodního domu, a sice v KOTVĚ. Na jaře příštího roku pak zřejmě v brněnské Redutě, kde se k našim scénografům připojí kolegové ze Slovenska, abychom si  připomenuli společnou minulost,  výročí 100 let založení Československa. „

Salon české scénografie 2017/2018

Zprávy

23.02.2018

Návštěvnost Horáckého divadla Jihlava se loni meziročně opět zvýšila

Návštěvnost Horáckého divadla Jihlava se loni meziročně opět zvýšila. V hledišti usedlo přes 67.000 diváků. Je to asi o 2000 víc než v roce 2016 a takřka o 10.000 víc než v roce 2105. Divadelních premiér bylo loni devět, sedm činoher, pohádka a pohybové dokudrama. Soubor tvořený 20 herci ve stálém angažmá loni odehrál 11 představení mimo svou domovskou scénu, z toho dvakrát na Slovensku.

23.02.2018

Hudební skladatel a muzikolog Miloš Štědroň uvede sérii přednášek v Divadle Bolka Polívky

Skladatel, muzikolog, profesor Masarykovy univerzity a popularizátor hudební historie Miloš Štědroň patří k nejvýraznějším osobnostem českého hudebního života současnosti. Autor známých melodií z Balady pro banditu a hudby k dalším divadelním představením odhalí zájemcům v cyklu svých přednášek v Divadle Bolka Polívky zajímavosti o vzniku žánrů opery a muzikálu, zavzpomíná na tvorbu v divadle Husa na provázku a seznámí je s novodobými pojetími klasických oper.

23.02.2018

Vyšla publikace Dějiny Akademie múzických umění v Praze

Historická monografie se zaměřuje na organizaci studia a studijní systém a popisuje mocenské a institucionální mechanismy ovlivňující školu v jednotlivých etapách její existence od jejího založení Benešovými dekrety v roce 1946 až po počátek 90. let. Prostřednictvím vzpomínek pamětníků se současně snaží zachytit i subtilní rovinu bytí na škole a možností studia a tvorby.