22.01.2016 00:15

Seminář Touring management a mezinárodní „vitalita“ s Antoniem Bühlerem

Srdečně zveme na seminář Touring management a mezinárodní „vitalita“ v kontextu nonverbálního divadla, který povede umělecký ředitel a choreograf mezinárodně uznávaného švýcarského souboru DA MOTUS! Antonio Bühler (CH). Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 16:00 do 19:00 hodin v prostorách galerie Českého centra Praha na adrese Rytířská 31, Praha 1.

Na třetím veřejném semináři ročního vzdělávacího projektu NET PRO ART  se budeme zabývat výzvami a obtížemi, které jsou spojené s organizací mezinárodních turné. 

Možnost vyjet na mezinárodní turné vyžaduje nejenom dobrou inscenaci, ale závisí i na mnoha dalších faktorech. Kontakty a tzv. networking mohou přivést zahraniční promotéry a pořadatele, ale jaké jsou jiné možnosti, pokud nemáte ještě vybudované dostatečné mezinárodní vztahy?

„Touring management“ může začít ještě dřív, než je inscenace hotová (koprodukce, koupě), nebo dlouho po její premiéře. V každém případě musíme pracovat s různými praktickými nástroji, abychom mohli zajistit úspěšný průběh a vyhnout se pozdějším komplikacím. Jaké jsme ochotni dělat kompromisy? Do jaké míry můžeme přizpůsobit naše umělecké a technické požadavky?

Správná komunikace našich požadavků (tj. technický rider) a jasnost smluvních podmínek (tj. smlouvy) nám napomůže k dobré spolupráci s organizátory. Nicméně musíme se také zorientovat ve finančních otázkách, časových možnostech členů souboru, plánování zkoušek i v samotném harmonogramu turné.

Účinkování v mezinárodním kontextu je podstatné pro získání důležitých kontaktů i pro budoucí směřování souboru, je také cestou k národnímu uznání. Otázkou zůstává, jak jej nejlépe využít.

Antonio Bühler – umělecký ředitel, choreograf a tanečník – poté, co vystudoval právo na Freiburské univerzitě, se rozhodl věnovat výhradně pohybovému umění a současnému tanci. Do práce choreografa byl zasvěcen v New Yorku počátkem 80. let objevením možností improvizace, kompozice a dalších technik pod taktovkou Alwina Nikolaïse a Simone Forti. Jeho první choreografie vyhrála druhou cenu na Mezinárodní choreografické soutěži v Nyonu ve Švýcarsku. V roce 1987 založil spolu s Brigitte Meuwly soubor DA MOTUS! (da = dát, nabídnout / motus = pohyb), který za dobu své existence vystoupil na mnoha mezinárodních festivalech a dalších akcích ve více než 200 městech a 44 zemích s klasickými i venkovními inscenacemi. Antonio je zároveň certifikovaných učitelem jógy, jeho přístup k pohybu je instinktivní a citlivý. V roce 2014 získal DA MOTUS! Freiburskou Cenu kultury a v roce 2015 soubor obdržel ve Švýcarsku nejvýznamnější taneční cenu Swiss Dance Award 2013–2015 za inscenaci Souffle.

Akce je zdarma. Registrace zde. 


Projekt NET PRO ART reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně, a to v kontextu vedení souboru, organizace festivalů či plánování představení. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce z řad veřejnosti. Realizován bude skrze odborné semináře, stínování a skrze workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené zahraniční pracovní stáží. 

NET PRO ART se uskutečňuje za podpory Fondu Partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce v kooperaci s Českými centry a dalšími přizvanými partnery. Projekt vznikl ve spolupráci se švýcarskou organizací Tanz-Theater Gessellschaft Graubünden. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu je ProFitArt. 

Autor článku: ProFitArt