15.01.2018 12:40

Šest brněnských divadel nabídne společné předplatné a plakáty

Šest nezávislých brněnských divadel nabídne divákům společné předplatné. Začnou více spolupracovat také při propagaci. Projekt nazvaný Jako jeden spojuje BuranTeatr, divadla Druhý pád, Feste, Kjógen, Líšeň a Ensemble Opera Diversa, oznámila dnes ČTK mluvčí projektu Dagmar Husárová.

Společné abonmá, jehož prodej začne dnes v poledne, opravňuje držitele k návštěvě jednoho představení z produkce každého souboru s výjimkou premiér a hostujících inscenací. Permanentka je platná na kalendářní rok 2018, je přenosná a stojí 600 korun.

„Pokud je někdo pravidelným návštěvníkem více ze skupiny divadel participujících na projektu Jako jeden, společné předplatné se mu vyplatí především po finanční stránce. Pokud s některými z nás divák doposud nemá zkušenost, může se pro něj abonmá stát motivací k novému zážitku,“ uvedl umělecký šéf BuranTeatru Juraj Augustín.

Na ideu společného předplatného navazuje také druhá část projektu, kterou je společný plakátový výlep. Od ledna 2018 budou divadelníci v Brně uveřejňovat společné plakáty poukazující na jeden až dva nejzajímavější body z programu každého divadla v daném měsíci.

„V blízké budoucnosti také plánujeme oslovit Magistrát města Brna a radnici Městské části Brno-střed s žádostí o udělení záštity nad projektem. Věříme, že město bude mít zájem podpořit tento nápad a tím i velkou část nezávislé divadelní scény v Brně, která má profesionální produkční i estetické zázemí a kvality,“ doplnila Husárová.

Předplatné Jako jeden si mohou zájemci zakoupit v prostorách zapojených divadel, v kavárně Black Box Cafe a na pobočce Student Agency v Domě pánů z Lipé. Více informací o projektu lze dohledat na webové stránce www.jakojeden.cz.

Autor článku: ČTK: tmd, kš

Šest brněnských divadel nabídne společné předplatné a plakáty

Zprávy

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.

16.02.2018

Počiny v teatrologii – anketa Teatrologické společnosti a Divadelní revue

Teatrologická společnost a Divadelní revue vyhlašují oborovou anketu. Jaké počiny v oblasti teatrologie (a okolí) považujete za posledních pět let za zásadní, inspirativní či pozoruhodné a proč? Napište nám prosím jeden až tři takové počiny s kratším či delším zdůvodněním. Není nutné se omezovat na vydané publikace či texty, zajímá nás obor jako celek, proto klidně uvádějte například ediční práce, organizační, pedagogické působení osobností, kurátorskou činnost, dlouhodobé projekty, databáze atp.

15.02.2018

Národní divadlo představuje divadelní sezonu 2018/2019

Umělecké soubory Národního divadla připravují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. předplatitelům první scéna nabízí 41 předplatitelských skupin.