06.09.2016 12:31

Setkání Asociace nezávislých divadel ČR (Plzeň)

Jak je to s tou nezávislostí? Veřejné setkání Asociace nezávislých divadel, diskuse o aktuálních otázkách života a tvorby divadel v otevřené společnosti.

Výrazné podfinancování, legislativní problémy a nastavení grantových systémů napříč republikou, to jsou otázky, s nimiž se dlouhodobě potýká české nezávislé divadlo. Veřejná diskuse s přizvanými hosty a odborníky je jedním z prostředků, jak se vyjadřovat…

Srdečně zveme členy i nečleny na veřejné setkání se členy Rady Asociace i s pozvanými hosty, kterými jsou paní Nataša Zichová (MK ČR), Martin Bernátek (dříve NIPOS, nyní FF UPOL), Viktor Piorecký (Brněnský kulturní parlament), Bohumil Nekolný (dříve IDU, DAMU). 

Budeme rádi, když se setkáme dne 8. 9. v 15.00 v plzeňské Moving Station: www.johancentrum.cz/program/.

Ukončení v 16.30, možnost dalšího networkingu a pokračování diskuze.

Kontakt: Šárka Pavelková, výkonná manažerka AND ČR, E info@profitart.cz

Autor článku: Klára Kadlecová