08.08.2017 15:21

Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Od 11. do 20. srpna 2017 se v malebném městě Šumperku uskuteční Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2017, kde se každoročně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní sféry. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů a dalšími akcemi. Na programu je hodnocení vlastní práce i předávání praktických zkušeností. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

V letošním roce proběhnou v Šumperku následující dílny:
Třída A – Karel Čapek a rozhlasové herectví

Lektoři: Lukáš Rieger – herec a pedagog herectví JAMU Brno a Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví a hudebník
Oním na první pohled odstrašujícím a nezáživným inspiračním námětem jsou pro letošek povídky Karla Čapka, na kterých si vyzkoušíme možnosti rozhlasového herectví. Vedle nesporně autorských (a interpretačních) tvůrčích výzev tak nabízíme neopakovatelnou příležitost zdokonalit si a rozvinout umění intonace, herecké interpunkce, fonace a vokalizace, jakožto i hlasové charakterizace, imaginace a timingu. 

Třída B – W. A. Mozart – Pantomime KV 446
Lektor: Juraj Benčík – slovenský mim, autor, herec a režisér
3. března 1783 se odehrálo jediné hudební uvedení Mozartova opusu (za jeho života) nazvaného PANTOMIME KV 446 – pantomimy d moll pro smyčcové kvarteto. Po letech se ve Vídni našlo torzo tohoto kvarteta a mnoho skladatelů se pokoušelo dílo dokončit, dokomponovat, mnohá tělesa se jej pokoušela i nastudovat. Naší výzvou bude pokusit se o vlastní verzi pohybového jevištního díla na Mozartovu hudbu.

Třída C – Stage and Screen Combat – Boj pro jeviště i kameru aneb Scénické násilí podle P. N., A.R.G.O. a možná i W. Sh.
Lektor: Petr Nůsek – profesionální choreograf, učitel a poradce dobových šermů i bojů
Ozbrojený boj, sebeobrana, bojové styly staré Evropy, Orientu i Dálného východu, střelba z luku, pády, práce s ohněm, reakce na zásahy a údery, boj pro jeviště i kameru, metání sekerou, nožem i oštěpem, speciální zbraně. Účastníci se naučí jednoduchou bojovou choreografii, na níž si vyzkouší věci zřetelné i nezřetelné pro kameru. Půjde o detailní práci s takzvaným přesvědčivým úhlem, dále pak o synchronizaci, dynamiku a bezpečnost práce specialistů pro ozbrojený boj i kameru. 

Třída K – Jevištní postava – Slovní a fyzické jednání
Lektor: Petr Kracik – divadelní režisér
Hlavním tématem dílny bude strategie při budování jevištní postavy, a to s důrazem na slovní a fyzické jednání postav budoucí inscenace, která budou vytvářena zvlášť jako jednotlivé vrstvy (něco jako vrstvy ve Photoshopu). Váha bude kladena jejich čitelnosti a funkci v budoucím tvaru. Tyto dvě vrstvy spolu s výtvarnou a hudební vrstvou budou poté složeny ve výsledný jevištní tvar. Při vytváření inscenace nám poslouží výrazně seškrtaná klasika: Vojnarka, Gazdina roba nebo Lucerna. Třída je určena pro účastníky od 30 let. 

Třída G – Dokumentární divadlo: Vznik Československa v roce 1918
Lektor: Patrik Lančarič – slovenský divadelní a filmový režisér
Žánr dokumentárního divadla se v posledních letech stává stále populárnější. Ve třídě se budeme zabývat tímto fenoménem ve všech jeho aspektech. Příští rok si připomeneme sto let od vzniku Československé republiky – tuto událost jsem zvolil jako ústřední objekt pro náš divadelní výzkum. Na principu kolektivní tvorby (autorské, režijně-dramaturgické a herecké) si projdeme celým kreativním procesem a pokusíme se vytvořit scénický tvar jako divadelní dokumentaristi.

Pořadatelé očekávají přibližně 50 účastníků, uskuteční se 5 doprovodných programů. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 19. 8. 2017 v 18 hodin.

Akci pořádá NIPOS-ARTAMA pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.

NIPOS-ARTAMA

Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Amatérské divadlo

22.05.2018

9. ročník Vršovického festivalu talentů – Divadelní defilé paradigmat existenciální filozofie

Letošní ročník nabízí zcela novou obsahovou a formální rovinu pedagogické a divadelní činnosti našeho Studia. Poprvé se všechny věkové kategorie cíleně zaměřily na univerzální lidské témata naší existence, které autorsky zpracovaly do samostatných divadelních představení s jednotnou formou malého obchůdku – kiosku. Vznikla tak mozaika generačních pohledů, či postojů konkrétní kohorty mladých lidí vůči základním životním otázkám.

19.05.2018

Týden uměleckého vzdělávání představí amatérskou tvorbu

Po celé republice dnes začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Jeho cílem je upozornit na rozmanitost uměleckého vzdělávání a na aktivity těch, kdo se umělecké tvorbě věnují jako amatéři. Každý ročník týdne má svou tvář, vybranou osobnost ze světa české kultury, pro rok 2018 se jí stal houslový virtuóz Pavel Šporcl.

16.05.2018

Workshopy Divadelního Pikniku Volyně 2018

Přinášíme vám nabídku seminářů na letošním Divadelním Pikniku Volyně. Přehlídka mění svou koncepci, termín i parametry. Nově proběhne v prvním prázdninovém týdnu od 29. června do 7. července 2018, nabídne více inscenací v hlavním programu, rozmanitý doprovodný program a tábor pro děti. Díky rozšíření přehlídky vznikne i jedinečný prostor pro komplexní vzdělávání zaměřené výhradně na činohru a hudební divadlo.