06.05.2016 12:17

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Divadlo má kromě svých uměleckých hodnot i významný sociální přesah. Do jaké míry divadelní scéna v České republice přispívá k formování společenských hodnot či rozvoji společnosti? Jaké nástroje a formy používají umělci pro práci s aktuálními společenskými tématy? Jaký mají participativní projekty či dokumentární divadlo dopad na širokou veřejnost?

Mapujeme. Diskutujeme. Propojujeme.
27. 5. 2016 13.30–16.30 
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno 

Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa a festival Divadelní svět Brno Vás zvou na panelovou diskuzi, na kterou přijali pozvání: Tereza Durdilová, Jiří Honzírek, Ewan McLaren, Jana Svobodová, Kateřina Součková, Dominika Špalková  a Tomáš Žižka. 

Detailní program zveřejníme brzy.

Moderují Magdalena Müllerová a Pavel Štorek, Institut umění – Divadelní ústav.

Tématu práce s publikem (audience development) se Institut umění – Divadelní ústav soustavně věnuje již od roku 2013. Akce vzniká v rámci mezinárodního projektu Create to Connect

Vstup volný, k účasti se laskavě zaregistrujte ZDE do 24. 5. 2016. Drobné občerstvení zajištěno.

Kontakt: Barbora Doležalová, IDU, E barbora.dolezalova@divadlo.cz 

www.idu.cz 


Autor článku: IDU

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel