17.02.2016 13:07

Studio HaDivadla uvede svou druhou premiéru

V pátek 19. února proběhne na scéně Studia HaDivadla premiéra autorského projektu tvůrčího tandemu Matěje Nytry a Mariky Smrekové s názvem Ice Pøz. Neobvyklý scénický tvar, balancující na hraně se site specific, tematizuje orientaci a pohyb ve virtuálním i reálném prostoru. Inscenace také propojuje herce z různých divadelních prostředí a kontextů.

Nově formulované Studio HaDivadla, které je svobodnou platformou pro mladé začínající tvůrce, od počátku nového roku obýval tandem dramaturga a autora Matěje Nytry a režisérky Mariky Smrekové. Klíčové téma multimediálního tvaru se skrývá v samotném názvu Ice Pøz. „Šifra, psaná děleně a s obtížným, skandinávským znakem „ø“ [tvrdé, temné o], v sobě ukrývá naše srdeční téma pozice, její varianty a polohy převrácené naruby i zatemnělé vypjatými zkušenostmi, jež nás v našem věku prořezávají napříč. Řešíme svou roli ve světě, na mapě Evropy i třeba v kariérním rozběhu“, říká autor a dramaturg Matěj Nytra. Ice Pøz ale také zcela zásadněřeší pozici v samotném prostoru Studia HaDivadla. Tvůrčítýmpři své práci zkoumal prostorové možnosti Studia. Výsledné řešení rozmísťuje diváky do různých sektorů. Pozice diváka určuje, co bude mít ve svém ohnisku vnímání.  Téma pozice se mladému tvůrčímu týmu spojuje s tématem migrace novodobým nomádstvím. Erasmus pobyty, zahraniční stáže, poznávat neustále nová místa a nové lidi, to jsou imperativy naší současnosti. Ale jak neztratit z dohledu vzdalující se kontakty, které se ztrácejí v chladu mediálních prostředků? A kde jsme skutečně přítomni? Tam, kde jsme fyzicky, nebo tam, kam se připojujeme?

Různá komunikační média a virtuální prostor tvoří základní tvarosloví a také scénografii Ice Pøz. Herci putují po mapách google steet view, střídají své pozice, proklikávají se z ulic jedné země do druhé. Pohybují se nejen napříč prostorem, ale i časem. „Loadují“ si navzájem imaginární profilové životopisy, které obsahují i ledový chlad kompletnosti v podobě data úmrtí. Živě ovládané ruchové kompozice počítačových hudebních programů postupně zahlcují aktéry při jejich individualizovaných promluvách, až nevyhnutelně soustava mediálních provazců-chuchvalců hrozí zkratem,“ naznačují tvůrci zvukový plán a situační princip inscenace. Přestože je virtuální prostor plný zdánlivé komunikace, v doslovném reálném prostoru komunikace kolabuje. Kluzké monologické plochy mezi sebe propouštějí jen minimální dialogy. Emoce, pochyby a stesky se špatně sdílejí. Jak uniknout z tohoto prostoru? Tuto otázku v Ice Pøz řeší nejen herci HaDivadla, Jiří Svoboda a Zbyšek Humpolec, ale také dva hosté ‒ slovenská herečka Anna Čonková a herec brněnského nezávislého divadla D‘EPOG Radim Brychta. Všichni společně s Matějem Nytrou spolupracovali už při formování textových ploch, které se skládají do výsledné monologizující kompozice dělené do dvou fází.

Studio HaDivadla, které se nachází v prostorách únikového schodiště a mezaninu, je platformou pro experimentální multižánrové projekty. Tato scéna tvůrcům ponechává maximální svobodu v tematickém i formálním uchopení výsledného tvaru. Na scéně Studia se setkávají mladí divadelní tvůrci s osobnostmi z jiných uměleckých odvětví a disciplín. Záměrem je zde vytvářet díla, která jsou založena na mezigeneračním a mezioborovém dialogu. Kromě projektu Ice Pøz zde v prosinci vznikla inscenace Laserová romance v režii Matyáše Dlaba. Do konce sezóny zde bude ještě uvedena premiéra nové hry „pankového“ dramatika S. d. Ch. v režii Barbary Herz. 

www.hadivadlo.cz 

Autor článku: Klára Kadlecová

Studio HaDivadla uvede svou druhou premiéru