13.06.2016 14:27

Vítězkou Ceny Evalda Schorma se stala Magdaléna Mikulová

Cena Evalda Schorma za původní hru, dramatizaci či překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené) je určena pro studenty a je spojena s finanční odměnou pro autora (nebo kolektiv). Cena je udělována každoročně na základě nominací, přičemž nominovat může jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost.

Hlavním cílem je podpora a motivace mladých autorů a překladatelů v jejich autorské práci. Díla začínajících autorů se tak mohou dostat do širšího divadelního kontextu, než je samotná akademická půda. Cena Evalda Schorma se během své existence stala vedle Ceny Alfréda Radoka prestižním oceněním, uznávaným nejen v Čechách, ale i v zahraničí. „Smyslem tohoto ocenění je podpořit mladé autory, ale také inspirovat studenty k vlastní autorské či překladatelské tvorbě pro divadlo. Díky těmto aktivitám objevila agentura DILIA řadu dnes již etablovaných dramatiků a překladatelů,“ vysvětlujeZdeněk Harvánek, vedoucí Divadelního a Hudebního oddělení DILIA.

Texty oceněné Cenou Evalda Schorma se doposud dočkaly více než 21 divadelních inscenací v profesionálních divadlech, např. v Národním divadle moravskoslezském Ostrava, Švandově divadle, Studiu Ypsilon, A Studiu Rubín, Městském divadle Zlín, Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, a 5 rozhlasových inscenací.

Cenu Evalda Schorma, která je určena studentům divadelních škol za původní divadelní či rozhlasovou hru, dramatizaci nebo překlad, uděluje DILIA pravidelně již od roku 2001. V letošním roce převažovala v nominacích původní autorská tvorba, na rozdíl od předchozích ročníků, kdy značnou část nominovaných textů tvořily překlady. Do finále se nakonec dostalo 6 autorů původních dramatických děl.

DILIA se rozhodla udělit tři Čestná uznání, která získala studentka pražské FFUK Vanda Zaplatílková Hutařová za původní hru Sebestředná samota, Barbora Hančilová za původní hru malé závislosti a Vojtěch Nejedlý za původní hru Pět švestek, oba studenti pražské DAMU. Třetí místo obsadil student JAMU Tomáš Kovanda za původní hru Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A. a na druhém místě se umístil student DAMU Petr Erbes s původní rozhlasovou hrou Pod plechovým nebem.

Absolutní vítězkou Ceny Evalda Schorma se stala autorka hry Il Duetto, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Magdaléna Mikulová, která získala také finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč. Finančního ohodnocení se dočkali také laureáti na druhém a třetím místě.

 

Autor článku: Helena Eliášová

Vítězkou Ceny Evalda Schorma se stala Magdaléna Mikulová