12.02.2016 11:13

Vyšla kniha Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství

Publikace předkládá souhrn akademických (magisterských a bakalářských) prací absolventů oboru divadelní manažerství Divadelní fakulty JAMU v Brně. Je ukázkou dílčích zkoumání, která se zaměřují na koncept kulturních a kreativních průmyslů, na budoucí uvažování o divadle v rámci tohoto konceptu a hledají v něm příležitosti pro produkční a producentskou práci v oblasti divadla. Čtenář má možnost seznámit se s pěti pracemi tak, jak vznikaly (a byly obhájeny) od roku 2009 do roku 2014. Jejich zaměření je různorodé, nicméně na sebe tematicky i obsahově navazují. Každá práce je opatřena dílčím úvodem, který shrnuje účel práce, její význam a zaměření. Soubor prací je dokladem soustředěného zaměření studentského akademického výzkumu na jednu z oblastí, jimiž se obor divadelní manažerství dlouhodobě zabývá.

Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství
Kolektiv autorů

JAMU, Brno
ISBN: 978-80-7460-087-6
Rok vydání: 2015
Vazba brož.
Počet stran: 302
Formát A4


Autor článku: Klára Kadlecová

Vyšla kniha Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství