24.10.2017 11:10

Výstava: Karel Míšek – Plakát je poselství

Vernisáž ve středu 25. října (18.00) zahájí ve foyer pražského kina Světozor, za osobní účasti autora, první část výstavy Karel Míšek – Plakát je poselství / Poster is a Message. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout celkem sto divadelních plakátů tohoto významného grafika a malíře.

„Kolekce vystavených plakátů ve foyer kina Světozor představí sto divadelních plakátů Karla Míška, které vznikly v rozmezí let 1992 a 2016. Výstava bude mít dvě části. V první, která bude trvat do 14. prosince, se představí jeho plakáty realizované v letech 1992 – 2010, v druhé pak plakáty z posledních pěti let. Vystaveny budou výhradně sítotiskové plakáty formátu B1, jež autor realizoval pro Národní divadlo Praha, Divadlo S.K. Neumanna, Divadlo E. F. Buriana, Městské divadlo Ústí nad Labem a další,“ říká Pavel Rajčan, kurátor výstavy. Výstava profesora Karla Míška je již 25 pokračováním výstavního cyklu Zlatá éra Československého plakátu, kterou realizuje prodejní galerie Terryho Ponožky.

První část výstavy proběhne od 25. října do 14. prosince, druhá pak od 15. prosince do 4. února 2018. 207 plakátů Karla Míška si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Profesor Karel Míšek (*8. června 1945) je český pedagog, fotograf, typograf, grafik, malíř a kurátor. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Františka Muziky. Studium ukončil v roce 1970. V letech 1971–1973 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě u prof. Henryka Tomaszewského. Zabývá se především plakátovou tvorbou a grafickým designem. Od roku 1994 vede ateliér grafického designu na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Vede katedru vizuálních komunikací tamtéž. V roce 1999 byl jmenován docentem na základě habilitačního řízení na VŠUP v Praze. v 70. a 80. letech tvorba divadelních plakátů (E. F. Buriana, ND, S. K. Neumanna aj.) V roce 2006 obhájil doktorskou práci a získal doktorát Ph.D. na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Je předsedou ochranné organizace autorské Gestor, která zastupuje autory v České republice i v zahraničí v oblasti ochrany autorských práv. Je předsedou profesního sdružení AUG Design, které rozvíjí komunikačně-výstavní a osvětovou činnost v oblasti výtvarného umění.

http://www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/258-misek-karel

Autor článku: Jakub Fürst

Výstava: Karel Míšek – Plakát je poselství

Zprávy

19.02.2018

Národní divadlo oslaví několik výročí, vznik republiky i videomappingem

Národní divadlo letos oslaví nejen sté výročí vzniku Československa, ale i několik dalších kulatých výročí, která se týkají první české scény a historických událostí. Na letošek připadá 150. výročí položení základního kamene ND, už v lednu se slavilo 130. výročí zahájení provozu dnešní Státní opery a 60. výročí letos oslaví Laterna magika.

19.02.2018

Divadlo Kámen a debata s teatrology Janem Císařem a Martinem Pšeničkou

Divadlo Kámen uvede ve čtvrtek 22.2. třetí premiéru hry „OK plus F“. Po představení proběhne zahajující salónní debata „kamenného jara (ne)iluzivnosti“ na téma NEZBYTNOSTI ILUZIVNOSTI. Pozvání přijali teatrologové prof. Jan Císař a Martin Pšenička.

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.