26.09.2016 13:06

Vznikl studentský online časopis Katedry divadelních studií FF MUNI

V návaznosti na dlouholetou tradici psaní studentských recenzí na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zakládáme novou publikační platformu s názvem Kritické theatrum (KriTh).

Jejím hlavním cílem bude uveřejňování reflexí divadelního dění především studentů a absolventů KDS, ale také případných spolupracovníků z dalších kulturních oborů. Hodláme mladé recenzenty motivovat k analytickému, erudovanému a osobitému přemýšlení o divadle. Dílčím cílem je také propojení KriThu s výukou kritických seminářů na KDS.

Od dnešního dne oficiálně spouštíme stránky www.krith.phil.muni.cz, na nichž v příštích dnech naleznete několik nových článků. Internetové stránky budeme v brzké době zbavovat nedostatků, pod články by měla vzniknout také možnost komentářů a jejich počet by měl pomalu vzrůstat.

Doufáme, že se nám podaří obnovit a rozšířit předešlou pestrou síť spoluprací s divadly
a festivaly.

Za redakci KriThu Jiřina Hofmanová a Ilona Horváthová

Autor článku: Klára Kadlecová

Vznikl studentský online časopis Katedry divadelních studií FF MUNI