Historický repertoár Stavovského divadla 1815–1826 k nahlédnutí i pro studium

Kabinet pro studium českého divadla IDU zpřístupnil první část historického repertoáru Stavovského divadla. Autoři Pavel Petráněk a Jitka Ludvová zpracovali období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826. Soupis je součástí publikační řady Studie a dokumenty k dějinám divadla, která je součástí elektronické České divadelní encyklopedie.

Sestavení přehledu představení ve Stavovském divadle od jeho založení v roce 1783 do nové doby je úkolem značného rozsahu. Obtížná dostupnost pramenů v předchozích desetiletích a malý zájem o scénu se stoletým cizojazyčným provozem způsobily, že splnění této badatelské povinnosti se stále odkládalo. Po dalekosáhlém elektronickém zpřístupnění fondů v domácích i zahraničních institucích, s možností mezinárodní spolupráce, se pro toto téma otevřela reálná perspektiva. V Kabinetu pro studium českého divadla byl zpracován pilotní projekt přehledu denního repertoáru, jehož první část, období 1815–1826, je zde představena. Jde o dlouhodobý výzkumný záměr, k jehož výsledkům bude třeba se neustále vracet, i s pomocí odborné veřejnosti jiných specializací.
 

Studie a dokumenty k dějinám divadla

Historický repertoár Stavovského divadla
Období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826

Pro Kabinet pro studium českého divadla zpracovali Pavel Petráněk (autor soupisů) a Jitka Ludvová (redakce)

Obsah:
Soupis představení Stavovského divadla jako úkol … 1
Pilotní pracovní verze soupisu ... 6
Čtení repertoárové tabulky ... 8
Použité prameny a literatura ... 10
Zkratky ... 14

Předložený text vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2015, MK000023205).

Fotografie Stavovského divadla před rokem 1882, před vybudováním zděných a litinových požárních ochozů 

Soubor ke stažení ZDE 
TwitterGoogleFacebookDeliciousLinkedinDigg

Databáze

… paměť divadla

Virtuální studovna
Knihovna Bibliografie
Audiotéka Videotéka
Divadelní inscenace Divadelní akce
Scénografie Divadelní fotografie

Divadelní architektura

Dnes představujeme:

Divadlo.cz provozuje Institut umění - Divadelní ústav

 

Registrace newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru:

Před 50 lety

E-shop Prospero

Divadlo.cz na Facebooku: