Pozvánka na seminář Vize a kompromisy coby kreativní nástroj efektivního strategického plánování dne 17. 12. 2015

Srdečně zveme na seminář Vize a kompromisy coby kreativní nástroj efektivního strategického plánování souborů i festivalů v kontextu nonverbálního divadla, který povede zkušený manažer a producent Andreas Hoffmann (D/CH). Setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 16:00 do 19:00 hodin v prostorách galerie Českého centra Praha na adrese Rytířská 31, Praha 1.

Dobré plánování přináší dobré výsledky. Vždy to bohužel neplatí.

Flexibilita, příprava záložního plánu, schopnost definovat výzvy i motivovat všechny členy souboru či festivalového týmu napomáhá tomu, aby byl divák spokojený a mohl si v klidu vychutnat divadelní produkci. Stejné platí i pro umělce a organizátory: čím více si oni sami představení užívají, tím lepší energii vytváří pro své publikum.
 

Co je strategické plánování a čemu pomáhá?

Strategické plánování je důležitý nástroj pro rozvoj udržitelnosti a profesionality souboru či festivalu. Pokrývá oblasti fundraisingu, financování, komunikaci s nejrůznějšími partnery, marketing i dramaturgii. Jak se může lišit očekávání publika od reálné jevištní dramaturgie? Pro soubory, stejně jako pro festivaly, je budování a naplňování vlastní vize jedním z nejdůležitějších nástrojů. Co je třeba umět a jak se zdokonalovat? Jaký je smysl koprodukcí a jak řešit s tím související očekávání a kompromisy? Za jakých okolností je možné pracovat s dlouhodobými strategiemi a jaké jsou jejich pozitiva a negativa? Jak mohou být organizační záležitosti řešeny vně souboru či ve větším organizačním týmu a v jaké struktuře – hierarchická/týmová? Abychom si na tuto otázku uměli odpovědět, je důležité definovat obvyklé role v týmu, například umělecký ředitel, manažer aj.

V neposlední řadě se budeme zabývat žádostmi o granty a jinou podporu – co je činí výjimečnými? Jak vysvětlit cíle našich projektů úředníkům, kteří žádost tlumočí dál? Jak komunikovat s úřady a jak se sponzory?
 

Andreas Hoffmann působí jako kurátor, poradce a lektor. Vystudoval historii, filozofii a muzikologii na Univerzitě Heidelberg, Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu. Od roku 2007 působí jako umělecký ředitel organizace Tanz-Theater-Gesellschaft Graubünden. V letech 1989–2006 působil na Karlově univerzitě v Praze, Pensylvánské univerzitě, Univerzitě Salzburg, Bostonské univerzitě, Freiburské univerzitě, na Akademii v Athénách a dalších.

Akce je zdarma. Registrace zde. 
 

Projekt NET PRO ART reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla – pohybové, taneční, cirkusové – na české divadelní scéně, a to v kontextu vedení souboru, organizace festivalů či plánování představení. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce z řad veřejnosti. Realizován bude skrze odborné semináře, stínování a skrze workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery vedené švýcarskými experty zakončené zahraniční pracovní stáží. Více o projektu zde.

NET PRO ART se uskutečňuje za podpory Fondu Partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce v kooperaci s Českými centry a dalšími přizvanými partnery. Iniciátorem a hlavním organizátorem projektu je ProFitArt.TwitterGoogleFacebookDeliciousLinkedinDigg

Databáze

… paměť divadla

Virtuální studovna
Knihovna Bibliografie
Audiotéka Videotéka
Divadelní inscenace Divadelní akce
Scénografie Divadelní fotografie

Divadelní architektura

Dnes představujeme:

Divadlo.cz provozuje Institut umění - Divadelní ústav

 

Registrace newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru:

Před 50 lety

E-shop Prospero

Divadlo.cz na Facebooku: