Ukončení spolupráce studentů Katedry divadelních studií FF MUNI s portálem RozRazil online

Studenti Katedry divadelních studií (KDS) při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ukončují redakční působení ve webovém časopisu RozRazil online (RRo) po dohodě s vydavatelem - nakladatelstvím Větrné mlýny. Přestože dlouhodobá spolupráce byla oboustranně přínosná a plodná, některé z atraktivních příležitostí jsme nemohli využít v jejich plném potenciálu. Především z toho důvodu, že nebylo možné adekvátně fungovat pod dvěma separátními institucemi - nakladatelstvím Větrné mlýny a KDS FF MUNI.

V průběhu následujícího semestru se chystá KDS ve spolupráci se členy redakce založit vlastní webovou platformu Kritické theatrum (KriTh). Bude pokračovat v tradici RRo motivující studenty k analytickému myšlení a psaní o divadle. Pokusí se realizovat plány, které s bývalým vydavatelem RRo nebyly možné uskutečnit: například se výrazněji prolnout s výukou na seminářích kritiky KDS, navazovat spolupráce s dalšími podobně zaměřenými katedrami a náležitě odměňovat studenty. Chceme nyní řešit fungování internetového divadelně kritického média v rámci vlastní pro studenty příznivější formy.

Na závěr bychom rádi poděkovali nakladatelství Větrné mlýny a spřáteleným institucím za poskytnutí prostoru studentským reflexím. Dále kolektivu pedagogů KDS a to především za podporu, užitečné rady a přátelskou atmosféru. Bývalým šéfredaktorům a redaktorům za trpělivou péči o dlouholetou existenci RRo. V neposlední řadě také všem přispěvatelům, kteří se nebáli své názory na divadlo veřejně publikovat a korektorům za jejich pečlivou práci.   

Rovněž musíme poděkovat kulturním organizacím, zejména brněnským divadlům: Národnímu divadlu Brno, Centru experimentálního divadla (Divadlu Husa na provázku, HaDivadlu, Divadlu U stolu), Městskému divadlu Brno, BURANTEATRu, Divadelnímu studiu Marta, Divadlu na Orlí, Divadlu Feste a II. Pádu; z mimobrněnských: pražským scénám Studio Hrdinů a Divadlo Na zábradlí; ostravským divadlům: Národnímu divadlu moravskoslezskému, Komorní scéně Aréna, Divadlu Petra Bezruče, Divadlu loutek; dále Slezskému divadlu Opava, Slováckému divadlu Uherské Hradiště, Městskému divadlu Zlín, Městskému divadlu Kladno, Horáckému divadlu Jihlava a Činohernímu studiu Ústí nad Labem. Děkujeme také divadelním festivalům: Mezinárodnímu festivalu Divadlo Plzeň, Divadelní Floře Olomouc, SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Divadelnímu světu Brno, Zlomvaz, Dream factory Ostrava, Setkání/Stretnutie, Brněnskému Lunaparku, České taneční platformě, Pražskému divadelnímu festivalu německého jazyka, Divadelné Nitre, Nová dráma/New Drama.

Za redakci RRo Jiřina Hofmanová, Ilona Horváthová a Martin Macháček.

www.rozrazilonline.cz 
TwitterGoogleFacebookDeliciousLinkedinDigg

Databáze

… paměť divadla

Virtuální studovna
Knihovna Bibliografie
Audiotéka Videotéka
Divadelní inscenace Divadelní akce
Scénografie Divadelní fotografie

Divadelní architektura

Dnes představujeme:

Divadlo.cz provozuje Institut umění - Divadelní ústav

 

Registrace newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru:

Před 50 lety

E-shop Prospero

Divadlo.cz na Facebooku: