Virtuální studovna - Databáze a online služby Divadelního ústavu

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se dlouhodobě věnuje databázovému zpracování svých fondů, digitalizaci a zpřístupnění materiálů elektronickou formou. Na této stránce přinášíme přístup k těm z nich, které lze zpřístupnit on-line. Upozorňujeme, že některé materiály, jako například videozáznamy, digitalizované texty her nebo časopisecké články není možné z autorskoprávních důvodů zpřístupnit on-line. Tyto materiály jsou Vám plně k dispozici v badatelnách IDU v otvíracích hodinách.

 
 

 

Knihovna Divadelního ústavu

Základním posláním Knihovny Divadelního ústavu je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika a výběrově divadelní literaturu zahraniční. Informační systém knihovny je včleněn do struktury Divadelního ústavu a přímo navazuje na činnost BibliografickéhoInformačně-dokumentačního oddělení.
V současné době knihovní fond obsahuje přes 118 500 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů a periodik. Dokumentový fond je zpřístupňován systémem klasických jmenných, názvových, předmětových a systematických katalogů a zároveň prostřednictvím on-line katalogu (OPAC) automatizovaného knihovnického systému KPwinSQL, který knihovna užívá. Fondy knihovny se rozrůstají zejména nákupem, případně výměnou a dary. Mnohé zahraniční materiály získává knihovna díky spolupráci s Mezinárodním divadelním ústavem (ITI) i jinými mezinárodními divadelními organizacemi. Průměrný roční přírůstek je 1 500 svazků.
Knihovna Divadelního ústavu je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí).

Audiotéka

Audiotéka Divadelního ústavu má ve svém inventáři zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů. Celý fond je zkatalogizován v automatizovaném knihovnickém systému a zpřístupněn prostřednictvím samostatného elektronického on-line katalogu.
Fond obsahuje nahrávky původního hudebního fondu Divadelního ústavu, dále pak nově pořízené přírůstky a dary.

  1. Původní fond obsahuje gramofonové desky mluveného slova, melodramů, opery, operety a baletů. Gramofonové desky mají záznamovou rychlost 78, 33, 45, 16.
  2. Nově pořízené záznamy jsou výhradně na nosičích typu CD a MC. Jsou to především bohemika. Zastoupena je zde opera, opereta, muzikál, inscenační hudba, rozhlasová inscenace, herecké profily a vzpomínkové pořady. Součástí fondu jsou i nahrávky oper Národního divadla v Praze a Státní opery Praha.

Videotéka

Videotéka Divadelního ústavu vlastní audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i alternativních, ale i medailony divadelních osobností či dokumenty.  Fond obsahuje přepisy původního VHS fondu Divadelního ústavu i nově pořízené přírůstky a dary, vše na DVD nosičích. Záznamy jsou určeny výhradně ke studijním účelům, není možno je kopírovat ani půjčovat mimo prostor studovny Videotéky Divadelního ústavu! Katalog videotéky je dostupný zde.

 

Bibliografie

Bibliografické oddělení zpracovává články o českém i zahraničním divadle publikované v novinách, časopisech, sbornících, elektronických časopisech a portálech, které vycházejí v České republice. Z vybraných zahraničních časopisů zaznamenává všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle. Fondy Bibliografického oddělení jsou uchovávány a zpřístupňovány v lístkových kartotékách a automatizovaném knihovnickém systému KPwinSQL. Vstup do on-line katalogu je zde. Vlastní články je možné vyhledat v Knihovně Divadelního ústavu a Informačně-dokumentačním oddělení. Zvyšuje se však počet bibliografických záznamů, které jsou propojovány s plnými texty. Z důvodu autorskoprávní ochrany jsou plné texty článků přístupné pouze z interní sítě IDU.

Inscenace

Databáze obsahuje údaje o premiérách českých, moravských a slezských divadel po roce 1945 včetně všech autorů, inscenátorů a obsazení, ke kterým jsou v Informačně-dokumentačním oddělení podklady. Fond Inscenace obsahuje cca 36 000 obálek s produkcí divadel tzv. státní sítě – česká divadla po roce 1945 a tzv. alternativní sítě – české soubory do sezony 1989/90 výběrově, dále systematicky, ovšem nikoli kompletně. Jeho součástí jsou obálky k jednotlivým inscenacím – pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv. 

Databáze obsahuje v současnosti kompletně údaje za sezony 1945 až do současnosti. Součástí databáze je i fotografická a scénografická dokumentace z fondů IDU.
Databáze je neustále doplňována, kontinuálně probíhá sběr dat, jejich ověřování a průběžné vkládání. Zároveň je databáze doplňována i o inscenace z předchozích období, pokud se k nim podaří získat verifikovatelné podklady.
Nově je databáze rozšířena o přehled nadcházejících premiér. Zdrojem podkladů je komunikace s divadelními subjekty a vlastní dohledávání údajů na základně ohlasů v tisku.

Fotografie

Divadelní fotografie má v našich zemích dlouhou a silnou tradici. Ve druhé polovině 20. století se díky osobnostem jako Josef Koudelka, Jaroslav Krejčí , Jaromír Svoboda a mnoha dalším vyvinula v samostatný a svébytný žánr umělecké fotografie. Díky podpoře z Norských finančních mechanismů dostal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jedinečnou možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit přes 140 000 snímků mapujících posledních 60 let života českých divadel.
Databáze fotografií je dostupná zde.

Scénografie

Scénografie patří k prvkům naší divadelní produkce, která se v druhé polovině 20. století velmi výrazně zapsala do mezinárodního povědomí. Díky podpoře z Norských finančních mechanismů dostal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jedinečnou možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit téměř 15 000 dokumentů mapujících posledních 60 let vývoje scénografie českých umělců.

Databáze je katalogem scénografické sbírky a scénografické dokumentace IDU a obsahuje scénické a kostýmní návrhy nebo jejich fotodokumentaci – v tom případě je možno zobrazit i rub fotografie s doplňujícími údaji. U jednotlivých scénografů je možno nalézt i některé zahraniční realizace, které nejsou součástí databáze Inscenace.
Databáze scénografie je dostupná zde

Akce

Databáze Akcí  obsahuje základní údaje o divadelních festivalech, o výjezdech divadel do zahraničí, o hostování zahraničních divadelních souborů, o výstavách a stálých expozicích s divadelní tématikou, o divadelních cenách a o dalších divadelních akcích (přednášky, besedy, workshopy...), které má Informačně-dokumentační oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu k dispozici za sezony 1997/98 až 2010/11. Průběžně jsou zpětně doplňovány zjištěné údaje před sezonou 1997/98, pro období 2011/12 až k současnosti probíhá sběr dat, jejich ověřování a průběžné vkládání.

 

Články

Virtuální studovna – historie divadla z pohodlí domova

Virtuální studovna (ViS) představuje dlouhodobý projekt realizovaný společně všemi odděleními Divadelního ústavu. Projekt je zaměřený na elektronické zpracování fondů a umožnění on-line přístupu jak k informacím v databázích, tak k digitalizovaným materiálům.

29.1.2014 11:57 Více

Databáze

… paměť divadla

Virtuální studovna
Knihovna Bibliografie
Audiotéka Videotéka
Divadelní inscenace Divadelní akce
Scénografie Divadelní fotografie

Divadelní architektura

Dnes představujeme:

Divadlo.cz provozuje Institut umění - Divadelní ústav

 

Registrace newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru:

Před 50 lety

E-shop Prospero

Divadlo.cz na Facebooku: