05.03.2022 10:41

14. národní přehlídka seniorského divadla – Česká Třebová 2022

XIV. národní přehlídku seniorského divadla pořádá Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha. Přehlídka se uskuteční 11.–13. listopadu 2022.

Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována jako bienále, příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 60 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.

Z přehlídky může lektorský sbor doporučovat inscenace k výběru do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory s hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.

Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 27. 5. 2022 na tiskopise „Evidenční list inscenace ‒ přihláška“, který je k dispozici ke stažení na adrese https://www.nipos.cz/artama-do-sd/ v oddílu Seniorské divadlo. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu NIPOS-ARTAMA, do rukou PhDr. Milana Strotzera, P.O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2. Přihlášky je třeba zaslat dvojmo.

V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.

Rozhodnutím o přijetí přihlášených inscenací  do programu přehlídky je pověřena programová rada složená z členů odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, zástupce NIPOS-ARTAMA a zástupce Kulturního centra Česká Třebová. Jednání rady proběhne v první polovině června 2022. Přednost účasti bude dána inscenacím, které byly zařazeny do programu odvolané přehlídky v roce 2020 a nebyly uvedeny na jiné celostátní přehlídce s výběrem na Jiráskův Hronov. Pokud by počet přihlášených inscenací vydal na dvě přehlídky, organizátoři jsou připraveni uskutečnit další ročník co nejdříve v roce 2023.

Programovou skladbu přehlídky stanoví pověřený odborný pracovník NIPOS-ARTAMA.

https://www.nipos.cz/14-narodni-prehlidka-seniorskeho-divadla-ceska-trebova-2022/

Autor článku: převzato z webu www.nipos.cz ; Foto z www.kkct.cz