15.01.2018 12:47

Soutěž o nejlepší divadelní fotografii – uzávěrka přihlášek 31. ledna 2018

Jedinečnou příležitost nabízí soutěž o nejlepší divadelní fotografii, kterou vyhlásil Institut umění – Divadelní ústav. Snímky výherců soutěže budou prezentovány v Obecním domě v rámci připravované výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 po boku legend divadelní fotografie jako jsou Václav Chochola, Jaroslav Krejčí či Jaromír Svoboda. Své snímky pořízené na území České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 mohou přihlásit jen do konce ledna jak profesionální fotografové, tak i studenti fotografie. Cílem přehlídky není jen jednorázová prezentace odbornou porotou vybraných fotografií, ale především podat ucelený pohled na současnou tvorbu ve srovnání s historií této disciplíny.

Soutěžní kategorie PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE se dále člení do dvou sekcí. Tou první je Inscenace nebo divadelní či divadelně-performativní projekt, kde účastníci mohou přihlásit až 3 série o maximálním počtu 5 fotografií (tj. celkem 15 ks). Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků. Druhou sekcí je Portrét v roli, kde může každý přihlásit maximálně 3 fotografie. Soutěžní kategorie STUDENTI OBORU FOTOGRAFIE nabízí možnost volné tvorby s divadelní tematikou. Jeden účastník může přihlásit maximálně 7 fotografií.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. ledna 2018. Vyhlášení a ocenění vítězných snímků proběhne během vernisáže dne 9. května 2018.

Více informací a přihlášky jsou k dispozici na www.divadelnifotografie.cz/soutezni-prehlidka/.

První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 představí od 9. května do 24. června 2018 v Obecním domě v Praze různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých téměř sto padesát let. Výstava nabídne originály unikátních a dosud nepublikovaných hereckých portrétů z poloviny 19. století, rozmanité historické fotografie z divadelního prostředí, ale i glamour portréty z Ateliéru Langhans či umělecky cenné fotografie meziválečné avantgardy. Poválečné období reprezentují osobnosti jako Václav Chochola, Josef Koudelka, Jaromír Svoboda, Jaroslav Krejčí a další. Své místo budou mít fotografie z aktuálních inscenací posledních let. Výstava přináší specifický pohled na dějiny nejen českého divadla viděného prostřednictvím fotografií. Divadlo a divadelníci se vždy významně podíleli na společenském životě země, zachování a rozvoji její kultury a několikrát i přímo zasáhli do historických událostí; výstava je tak i příspěvkem k oslavám stého výročí založení Československé republiky.

Výstavu doplní bohatý doprovodný program i odborná publikace mapující fenomén české divadelní fotografie. Kurátory výstavy jsou Anna Hejmová a Vojtěch Poláček. Hlavním pořadatelem výstavy je Institut umění – Divadelní ústav, který se dlouhodobě věnuje dokumentaci a prezentaci divadelní fotografie. Spolupořadatelem je Národní muzeum.

Autor článku: Silvie Marková