25.05.2001 00:00

4th Japan International Ballet and Modern Dance Competition

Od 10. do 17. února 2002 bude v japonské Nagoye probíhat 4th Japan International Ballet and Modern Dance Competition. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, v každé bude udělena samostatná cena. Zlatá medaile je dotována 1 000 000,- yenů, stříbrná medaile 700 000,- yenů a bronzová 500 000,- yenů. Dále mohou být uděleny dvě zvláštní ceny, každá dotovaná 250 000,- yenů. Zámořští účastníci a jejich manažeři mají nárok na příspěvek na cestu ve výši 80 000,- yenů. Přihlášky do obou kategorií je třeba zaslat mezi 1. červnem a 31. červencem 2001.

Kategorie A, klasický balet:

  • Přihlásit se mohou tanečníci mezi 15 a 25 lety (tanečníci mezi 15 - 18 lety musí mít alespoň jednu pracovní zkušenost s profesionální baletní skupinou, ostatní musí být členy baletní skupiny).
  • Přihlásit se mohou skupiny nebo jednotlivci (ti si mohou přivést nesoutěžícího partnera).
  • K přihlášce je třeba zaslat: vyplněný formulář, soupis dosavadní práce, soupis zaslaných ukázek na videu, soupis předváděných tanečních čísel, kopie dokumentů o udělených cenách, osvědčení o dosaženém věku, 4 fotografie pořízené v průběhu posledního roku (dva portréty, dvě celé postavy), doporučení, videoukázku dvou variací - každá v délce 3 minut.
  • Kategorie B, moderní tanec

  • Přihlásit se mohou tanečníci starší 18 let.
  • Soutěž je zaměřena na techniky, expresi a uměleckost. Choreografie pro II. a III. kolo musí být připravena zvlášť pro tuto soutěž.
  • K přihlášce je třeba zaslat: vyplněný formulář, soupis dosavadní práce, soupis zaslaných ukázek na videu (pro 1. kolo), osvědčení o dosaženém věku, 4 fotografie pořízené v průběhu posledního roku (dva portréty, dvě celé postavy), doporučení, videoukázku pro 1. kolo.
  • Informace a přihlášky: The 4th Japan International Ballet and Modern Dance Competition Secretariat, c/o Tokai Television Broadcasting Co., Ltd., 1-14-27, Higashi-Sakura, Higashi-ku, Nagoya, Aichi 461-8501, Japonsko, tel.: +81 52 9541161, fax: +81 52 9541160, e-mail: tescul@seagreen.ocn.ne.jp, http://www3.ocn.ne.jp/~ibc00ngo

    Autor článku: redakce