11.06.2021 09:13

AMU: výběrové řízení na místo tajemník/tajemnice Divadelní fakulty (DAMU)

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje v souladu s ust. čl. 9 odst. 7 Statutu DAMU výběrové řízení na místo tajemník/tajemnice Divadelní fakulty (DAMU).

Popis pracovních činností:

Zabezpečení hospodaření a vnitřní správy DAMU (zejm. řízení administrativních finančních záležitostí fakulty, provozu, technické správy) a řízení chodu děkanátu.

Místo výkonu práce: Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, Praha 1

Požadavky a předpoklady:

  • VŠ vzdělání, výhodou vzdělání ekonomické, event. právnické,
  • Praxe ve vedoucí pozici a/nebo při řešení velkých projektů,
  • AJ slovem a písmem podmínkou, další jazyk výhodou,
  • Negativní osvědčení podle §2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

Mzdové zařazení

Tarifní třída 12 dle vnitřního mzdového předpisu AMU, příplatek za vedení, osobní ohodnocení podle pracovních výsledků.

Lhůta pro podání přihlášek:

- písemné přihlášky podávejte nejpozději do středy 7. 7. 2021, buď osobně do podatelny AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 nebo poštou na následující adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 - obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – tajemník fakulty“

- případně lze podat v daném termínu přihlášku též elektronicky na adresu: iva.stverakova@damu.cz.

Požadované doklady k VŘ (zaslat s přihláškou)

  • přihláška
  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (pouze pro mimofakultní uchazeče)

Předpokládaný termín výběrového řízení: v týdnu od 12. 7. do 16.7. 2021

Předpokládaný termín nástupu: od září 2021 (příp. dle domluvy) Veškeré informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.damu.cz. V případě dotazů k vyhlášenému výběrovému řízení lze kontaktovat Ing. Ivu Štverákovou (tel. 234 244 203, email: iva.stverakova@damu.cz).

V Praze dne 10.6.2021
Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek
Děkan

Autor článku: Linda Pech Lidmilová