17.01.2019 17:43

Archiv IDU hledá přírustky do osobního fondu skladatele Jiřího Bulise

V roce 2016 začal sběr dokumentů do osobního fondu skladatele Jiřího Bulise. Oslovili jsme divadla, se kterými Jiří Bulis spolupracoval a podařilo se shromáždit zvukové záznamy, fotografie a další materiály.

Ve sběru pokračujeme, nadále hledáme přírůstky  o umělecké činnosti tohoto všestranného hudebníka.

Nemáte nahrávky nebo notové zápisy, fotografie nebo dokumentaci k uložení do fondu nebo zapůjčení pro pořízení kopie?

Děkujeme za pomoc při našem hledání. Kontaktní osoba a informace: iva.frelova@idu.cz

Institut umění – Divadelní ústav
Oddělení sbírek a archivu
Celetná 17, Praha 1
https://www.idu.cz

Autor článku: IDU