16.03.2016 11:43

Artistic management jako téma odborného symposia na Hudební fakultě JAMU v Brně

Jaké jsou aktuální trendy v zastupování interpretů? Nakolik se liší tuzemský umělecký trh od mezinárodního a jaká je praxe doma v porovnání se zahraničím? To je jen krátký výčet otázek, na které bude v Brně v termínu od 4. do 6. dubna 2016 hledat odpovědi tzv. SYMPOSIUM Umění | Hudba | Management.

Letošní ročník symposia nese podtitul „Zastupování umělců“ a mezi řadou zajímavých hostů si budeme moci na půdě Hudební fakulty JAMU v Brně nebo Divadla na Orlí poslechnout příspěvky profesionálů z oboru, mezi kterými najdeme jména jako Linda Petříková (IMG Artists New York), Petr Navrátil (produkční agentura Setres), Andrea Mikotová (Hudební fakulta JAMU v Brně) a další. „Symposium jsme rozdělili do tří celků a každý den otevřeme jiné fórum – fórum zaměstnavatelů, odborné fórum nebo fórum studentské, přičemž během jednotlivých dnů vystoupí hosté s příspěvky právě na dané téma.“, uvedla Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D., vedoucí Katedry hudební produkce
na Hudební fakultě JAMU v Brně, jež projekt symposia uměleckého managementu v roce 2013 zahájila.

„Fórum zaměstnavatelů je navíc novinkou oproti předešlým ročníkům a tímto fórem symposium také  v pondělí 4. dubna 2016 otevřeme.“, doplňuje Šilerová. Následuje odborné fórum s přednáškami expertů z vybraných uměleckých agentur a hudebního managementu, mezi kterými budeme mít příležitost mimo jiné nahlédnout do zkušeností hlavní mluvčí dne, Lindy Petříkové, působící v přední světové agentuře IMG Artists s pobočkami v USA, Evropě i Asii. Symposium uzavře ve středu 6. dubna 2016 fórum studentské, které sestává především z praktických workshopů, kde si studenti mohou vyzkoušet stavbu i light design vlastní stage, nebo se naopak seznámí s právní problematikou zastupování umělců v České republice. Pořadatelé však do programu nezapomněli zařadit
ani zajímavé exkurze do nejrůznějších brněnských prostor. Multifunkční Industra, Vila Stiassni (Vládní vila, pozn. aut.) či komplex SONO centra v Brně jsou prvními plánovanými zastávkami exkurzí.
 

SYMPOSIUM: Umění / Hudba / Management vzniklo v roce 2013 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a díky pozitivnímu ohlasu odborné veřejnosti se v roce 2014 uskutečnilo na Akademii múzických umění v Praze a o rok později na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, aby se u příležitosti čtvrtého pokračování vrátilo zpět na místo svého vzniku. Na symposiu získávají nové poznatky a zkušenosti studenti, akademičtí pracovníci, zástupci neziskového sektoru ale i široká veřejnost.

www.hf.jamu.cz/symposium-umeni-hudba-management 

Autor článku: Klára Kadlecová