06.08.2004 00:00

Arts Council England – zpráva o projektu Nové publikum a sociální začleňování

V červenci publikoval Arts Council England zprávu o pětiletém programu, jehož cílem bylo povzbudit co nejvíce lidí nejrůznějšího původu a každodenního způsobu života tak, aby užili, či se mohli podílet na umění. V letech 1998-2003 bylo do programu investováno 20 milionů liber. Zpráva zahrnuje přehled podpořených projektů a dále advokační dokument, který vyzdvihuje klíčová zjištění a úspěchy tohoto programu. Shrnutí programu se zaměřuje zvláště na tyto skupiny:
- běžné publikum
- mladí lidé (od mateřských školek po vysoké)
- venkované
- staří lidé
- rodiny
- handicapovaní
- diverzita publika
Studie se dále zabývá různými možnostmi oslovení publika, zkoumá soiální aspekty a navrhuje legislativní a společenská řešení.

Zároveň v lednu 2001 byla najata nezávislá konzultantka Helen Jermyn, aby zkoumala sociální začleňování v oblasti umění. Její zpráva, vedle popisu 15 modelových projektů zaměřených např. na drogově závislé, bezdomovce, delikventy, důchodce, uprchlíky, azylanty, rodiny s dětmi..., shromažďuje důkazy, použitelné pro politické a advokační iniciativy.

V neposlední řadě byl publikován i průvodce pro ty, co pracují v oblasti sociálního začleňování, který obsahuje případové studie a shrnutí 15 projektů z různých oblastí, od divadla po sport.

Převzato z www.proculture.cz

Celý text zprávy je ke stažení na: http://www.newaudiences.org.uk/feature.php?news_20040701_2

Autor článku: bulletin ProCulture