06.12.2017 11:09

Asociace nezávislých divadel ČR se stala aktivním hráčem na poli kultury

AND ČR byla ustanovena v květnu 2016, po roce a půl existence na své Valné hromadě nejen volila vedení, ale rovněž bilancovala a formulovala vize do budoucna. V současné chvíli AND ČR čítá 39 členů, podle statistiky tato divadla navštíví ročně přibližně 450 tisíc diváků.

Rada AND ČR zvolená na Valné hromadě v pátek 24. 11. 2017 zůstala takřka ve stejném složení, členové jednomyslně potvrdili ve funkcích předsedu Štěpána Kubištu (Jatka 78), 1. místopředsedkyni Lenku Havlíkovou (Divadlo X10), 2. místopředsedu Jana Žůrka (Divadlo na cucky) a jako člena Rady také Petra Prokopa (Vosto5). Poté, kdy se stávající člen Rady Roman Černík (Johan) vzdal kandidatury, byl nově zvolen členem Rady Ivo Kristián Kubák (Tygr v tísni). Předseda Štěpán Kubišta jako nejdůležitější práci asociace vidí v identifikaci společných cílů členů asociace a koordinovaný postup k jejich dosažení a spolupráci s dalšími profesními organizacemi. V diskusi přítomní členové i hosté ocenili dosavadní práci asociace, zároveň padla řada návrhů do budoucna. Hosty jednání byli Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury, Petr Hanuš, ředitel sekce kultury Unie zaměstnavatelských svazů, Jana Návratová, předsedkyně Vize Tance, Zdeněk Prokeš, člen Rady Tanečního sdružení ČR a Petr Francán, děkan DiFa JAMU.

AND ČR se za rok a půl stala respektovaným partnerem k diskusi se státní správou, navázala komunikaci jak s MKČR, MHMP a dalšími orgány.  Asociace se stala členem kulturní sekce Unie zaměstnavatelských svazů. V rámci těchto navázaných dialogů se AND ČR především účastní připomínkování kulturních koncepcí, grantových systémů a dalších strategických dokumentů, konferencí a kulatých stolů napříč republikou. Dále se nezávislá divadla prostřednictvím AND zapojují do diskuse v konkrétních případech, jako bylo řešení budoucnosti Divadla Komedie.

AND ČR navázala komunikaci s dalšími profesními organizacemi z oblasti divadelního umění. Spolupracuje s českým střediskem ITI, Mezinárodního divadelního ústavu, na jehož půdě se setkávají všechny české profesní divadelní organizace. Dále AND ČR iniciovala vznik Platformy uměleckých profesních organizací, jejíž součástí jsou Herecká asociace, Vize tance a Taneční sdružení ČR. Před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny tato platforma zrealizovala kampaň Kultura volí 2017, v níž položila zástupcům politických stran deset otázek, které jsou pro kulturní veřejnost podstatné. Jedná se zejména o otázku dlouhodobého podfinancování sektoru kultury, jejíž přínos do státního rozpočtu je vyčíslen na 2,4% HDP, zatímco rozpočet MKČR stále nedosahuje ani 1% státního rozpočtu.

V souvislosti s touto kampaní zorganizovalo ITI ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo Superdebatu ke kultuře 2017, jejíž záznam je k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=sFrQBC8ra10 . Zástupci Platformy uměleckých organizací budou nadále sledovat konkrétní kroky politických stran v oblasti kultury a porovnávat jejich jednání s předvolebními sliby. „Hlavním důvodem pro vznik Platformy uměleckých profesních organizací je všeobecná potřeba praktických divadelníků hledat shodu na podstatných tématech, která se týkají nás všech, a také konsenzus při jejich řešení. Osobně považuji vzájemnou komunikaci za důležitou a jsem ráda, že profesní organizace nestojí proti sobě, ale jsou schopny se podporovat a formulovat společné cíle“, říká 1. místopředsedkyně AND ČR Lenka Havlíková. Platforma také navázala spolupráci s Asociací profesionálních divadel, konkrétní forma je v jednání.

Součástí činnosti AND ČR je také sběr statistických dat a jejich vyhodnocování, která v této oblasti nejsou k dispozici. Informace, které asociaci poskytla členská divadla, jsou důležitým podkladem pro advokacii sektoru. “Sektor nezávislého divadla se ukázal být vysoce ekonomicky a provozně efektivní. Divadla sdružená v AND ČR odehrají ročně 3krát více představení a obslouží 2krát více diváků za stejné peníze, než rozpočtově srovnatelné regionální vícesouborové divadlo,” uvedl na toto téma člen Rady AND ČR Petr Prokop, který statistiku zpracovával.

Do budoucnosti směřuje AND ČR s novým vedením a odhodláním pokračovat v nastartovaných strategických cílech. Kromě toho se Rada asociace bude věnovat rozvoji organizace, včetně ustanovení pracovních skupin a více se zaměří na komunikaci v regionech.

http://andcr.cz/

Autor článku: Šárka Pavelková