22.07.2020 09:46

Asociace nezávislých divadel ČR vyjadřuje podporu členským i nečlenským kulturním organizacím v Moravskoslezském kraji.

Asociace nezávislých divadel ČR vyjadřuje podporu členským i nečlenským kulturním organizacím v Moravskoslezském kraji.

Opatření, která byla v kraji zavedena, a způsob jejich komunikace ze strany Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví, považujeme za nešťastná a poškozující. Pokud by byla epidemiologická situace včas konzultována s provozovateli kulturních akcí, kteří jsou připraveni na různý vývoj a alternativy řešení, mohlo se předejít devastujícím důsledkům, jak ekonomickým, tak společenským. Kultura je plnohodnotnou součástí života společnosti a jedná se o ekonomicky důležitou oblast.

Požadujeme, aby státní správa na všech úrovních v této chvíli řešila dopady opatření na kulturní sektor v Moravskoslezském kraji. Dále požadujeme, aby státní správa nastavila rozhodování o epidemiologických opatřeních a komunikaci o nich takovým způsobem, aby se situace v budoucnu neopakovala. Především je zapotřebí nastavit průběžný systém ekonomických záchranných programů, který bude schopen pružně reagovat na vývoj epidemiologické situace. Neméně důležité ale je předcházet možným škodám průběžnou komunikací s kulturní sférou a přijímat opatření v kooperaci s ní. Kulturní subjekty po celou dobu epidemie reagují velmi zodpovědně a jsou schopny samy nastavit účinná hygienická opatření, jakož i komunikaci se svými diváky.

Rada Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.