04.01.2023 15:43

Brněnské Divadlo Husa na provázku otevírá amatérský soubor pro seniory s názvem Studio 60+

Do nového roku Divadlo Husa na provázku vstupuje s novým amatérským souborem seniorů s názvem 60+. Vzdává tím hold myšlence, která stála u zrodu Studia Dům, amatérského divadla založeného režisérkou Evou Tálskou v Brně v roce 1991. Studio Dům bylo tehdy koncipováno jako umělecký soubor propojující inscenační tvorbu s alternativní divadelní školou pro dospívající. Nově zřízené Studio 60+ se má naopak od ledna věnovat dlouhodobě opomíjené věkové skupině seniorů. Pro brněnské divadelníky přitom podle jejich slov nejde o momentální novoroční předsevzetí, ale o přirozený další krok k naplňování dlouhodobé vize Divadla Husa na provázku. 

Už při příchodu na Provázek v roce 2019 jsme se s mou předchůdkyní Annou Davidovou vyznali z touhy otevřít divadlo různým typům tvůrců a co nejrozmanitějšímu publiku. Hodně jsme spolu tehdy mluvili o místě, kde se budou v tvořivém rozhovoru o naší současnosti setkávat lidé různých generací, životních zkušeností i perspektiv a kde budou moci zaznívat i ty hlasy, které coby většinová společnost opomíjíme, zpravidla k naší vlastní škodě. Izolaci, do níž se vlivem koronavirové pandemie i současné ekonomické situace dostávají české seniorky a senioři, zhoršenou snad ještě občasným pokušením nás mladších mluvit o nich bez nich, proto vnímáme velmi citlivě. Amatérským souborem s názvem Studio 60+, který teď na Zelném trhu otevíráme, se chceme pokusit přitáhnout seniorky a seniory k divadlu, zprostředkovat jim osobní zkušenost s divadelní tvorbou a poskytnout jim zázemí a nástroje, díky nimž budou moci o tématech, která je zajímají, promlouvat vlastním hlasem. S kolegy už se na tenhle vpád nové energie, životní zkušenosti a inspirace těšíme.” přibližuje motivaci ke zřízení Studia 60+ umělecký šéf divadla Martin Sládeček. 

„Cílem studia je nabídnout seniorům možnost vzdělávat se v oblasti divadelní teorie i praxe, pravidelně se scházet, svobodně tvořit a zúročit své dříve nabyté pracovní a životní zkušenosti novými nečekanými způsoby. Pěstovat mezigenerační dialog o tématech, která se dotýkají nás všech, a podtrhnout, že Divadlo Husa na provázku, přitahující současnými tématy, jež zpracovává, zejména mladé lidi a studenty, je současně otevřeno i starším generacím,“ shrnuje novopečená vedoucí Studia 60+ divadelní lektorka Marie Klemensová.   

První setkání uchazečů proběhne 5. ledna od 17:00 v divadle.

www.provazek.cz 

Autor článku: Nikol Hlávková