20.05.2020 22:02

Brno: Hlasování o hodnotitelích dotací v oblasti kultury

Brněnská veřejnost má možnost se zapojit do výběru členů hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury, které budou odborně posuzovat žádosti o dotace v oblasti kultury na následující dva roky, tedy 2021 a 2022.

V termínu do 15. 6. 2020 mohou všichni plnoletí uživatelé BrnoiD, kteří mají ověřený účet a trvalý pobyt v Brně, hlasovat a vybrat členy hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury, a to přesněji zde: https://www.brnoid.cz/cs/index.php?controller=poll-culture.

Každý Brňan může hlasovat v devíti oblastech kultury – audiovize; divadlo, performance a cirkus; hudba; celoroční činnost hudebních klubů; kulturně vzdělávací a zájmová činnost; literatura; podpora uměleckých řemesel a lidových tradic; tanec; výtvarné umění, fotografie, design a architektura. Pro každou oblast bude v rámci platformy BrnoiD nastaveno samostatné hlasování, kdy pro hlasující budou uveřejněny mimo jméno i stručné informace o kvalifikaci a profesní zkušenosti kandidáta v dané oblasti kultury a fotka kandidáta.

Hodnoticí komise ve výše uvedených oblastech mají celkem pět členů. Jednoho člena vybere veřejnost, jednoho doporučí Odbor kultury MMB, jeden bude vybrán z akademického prostředí vysokých škol a dva členové budou vybráni z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. Komisi jmenuje Rada města Brna. Funkční období členů hodnoticích komisí je dvouleté, tedy od roku 2020 do roku 2022.

Autor článku: převzato z: culturenet.cz, zdroj: Veronika Majíčková, Oddělení kulturních služeb, Odbor kultury, Magistrát města Brna