07.02.2018 11:29

Byly zveřejněny koncepce uchazečů o vedení Centra experimentálního divadla v Brně

Všichni čtyři uchazeči o vedení Centra experimentálního divadla (CED) v Brně chtějí podržet Ivana Buraje ve funkci uměleckého šéfa HaDivadla. Jejich názory na další fungování Husy na provázku se různí, všichni však chtějí navazovat na silnou tradici, udržovat divadlo ve spojení se zahraničím a otevírat je novým trendům a talentům. Kandidáti se liší také v názorech na další činnost Divadla U stolu, zjistila ČTK z koncepcí zveřejněných na webu města.

Centrum zastřešuje tři brněnská divadla a dává prostor také samostatným projektům. Z čela CED odejde Petr Oslzlý, uměleckého vedení Husy na provázku se po neshodách vzdal Vladimír Morávek, na konci sezony se rozloučí dlouholetý šéf Divadla U stolu František Derfler. Brno ve výběrovém řízení hledá nového šéfa CED, v jehož kompetenci budou další personální rozhodnutí.
Hlásí se čtyři lidé - divadelníci Pavel Baďura a Fréderic Poty, dramaturg Husy na provázku Miroslav Oščatka a intendantka téhož souboru Eva Yildizová. Všichni chtějí v případě úspěchu dále spolupracovat s Burajem, jenž sám podpořil koncepci Yildizové a jejího týmu.

Husa na provázku potřebuje podle Oščatky nové výrazné tváře a silné impulsy. Jako kmenového režiséra by pozval Poláka Jana Klatu. Přechodně chce soubor řídit sám s uměleckou radou, nového uměleckého šéfa by přivedl od roku 2019. Yildizová by vedení "Provázku" svěřila režisérce Anně Petrželkové. Poty jej chce vést nejprve sám, teprve poté vybrat nového uměleckého šéfa.
Baďura by rád změnil celou organizační strukturu CED z pyramidové na síťovou, což by zvýšilo flexibilitu a možnosti spolupráce mezi jednotlivými "buňkami". Jako dramaturgy-kurátory celého "divadelního domu" si přeje sociální architektku Kateřinu Šedou a filozofa, dramaturga, režiséra a vysokoškolského pedagoga Jana Motala.
Divadlo U stolu vzniklo před 30 lety jako bytové divadlo, po celou dobu je úzce spjaté s Derflerem a nemá stálý herecký soubor. Derflerův pracovní poměr skončí 30. června. Podle svého vyjádření si dokáže představit, že divadlo poté přestane existovat. Pokud by pokračovalo, má podle Derflera změnit název.
Oščatka navrhuje transformovat Divadlo U stolu ve Studio Inspiro zaměřené na mladé tvůrce a progresivní tvorbu. Poty chce soubor přejmenovat a svěřit umělecké vedení Filipu Nuckollsovi. Yildizová v koncepci píše o vzniku nové platformy pro různé přesahové projekty spojující moderní divadlo, hudbu i výtvarné umění, a to pod názvem Performa a pod vedením Matyáše Dlaba.

Všichni adepti různými slovy vyjadřují také přání pokračovat v samostatných divadelních projektech pod hlavičkou CED, spolupracovat s vysokými školami, výraznými režiséry, mladými talenty i zahraničními umělci. Výběrová komise poprvé zasedne 1. března.

Písemné práce kandidátů na obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, p. o.

https://www.ced-brno.cz/