13.04.2017 14:34

Česká premiéra Homo Faber v Činoherním studiu

Román Maxe Frische Homo Faber je považován za jedno z nejzajímavějších děl německy psané poválečné literatury. Jako českou premiéru ho v nastudování režiséra Davida Šiktance uvede v sobotu 22. dubna Činoherní studio.

Walter Faber (Martin Finger, j. h.) je typ člověka, jehož racionalita a intelekt jasně převažují nad emocemi. Rozkol nastane, když potká dívku Sabeth (Marie Štípková, j. h.); toto setkání mu navždy změní život. „Přestože titulní postavou je muž, hra je i o ženách. Správně bych měl říct: O mužích a o ženách; právě tím je naprosto současná a navýsost aktuální.  Svým způsobem zábavná, i smutná. Ostatně, jako život sám.“ Charakterizuje ji autor divadelní adaptace Karel  František Tománek.

Martin Finger, který se po letech vrací na prkna Činoherního studia a patří dnes mezi nejobsazovanější české filmové a televizní tváře, k tomu dodává: „V dnešní spíše povrchní a zjednodušující době je zázrak, když se můžeme zaobírat tak kvalitním textem, který srozumitelně, zdánlivě jednoduše, ale s velkou hloubkou a empatií otevírá základní otázky: smysl žití, vina, trest, odpuštění, touha po porozumění.“

Režisér David Šiktanc vysvětluje svoje inspirace při výběru látky: „Homo Faber patřilo do okruhu textů, s nímž mě Činoherní studio oslovilo. K románu Homo Faber jsem se v té době vracel podruhé. A zatímco napoprvé, zhruba před pěti lety, ke mně nijak nehovořil, najednou jsem byl zcela oslněný nejen příběhem, ale způsobem Frischova myšlení a psaní.“

Do dalších rolí obsadil David Šiktanc herce ze souboru Činoherního studia Martu Vítů, Annu Fišerovou, Jana Plouhara, Matúše Bukovčana a Lukáše Černocha. Autorem scénické hudby je stálý spolupracovník Činoheráku Ondřej Švandrlík (Zkrocení zlé ženy či My děti ze stanice ZOO). Jan Štěpánek navrhl scénu, která se opírá o jednoduchost a minimalistické prvky. O kostýmy se postarala Juliána Kvíčalová.

www.cinoherak.cz

Autor článku: Petr Kuneš