18.10.2018 12:11

Česká Teatrologická společnost vyhlašuje 10. ročník soutěže Cena Václava Königsmarka

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2017 a 2018 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích pro:

  1. studenty a absolventy bakalářského studia do 35 let
  2. studenty a absolventy magisterského studia do 35 let
  3. studenty a absolventy doktorského studia bez věkového omezení

Bližší informace o soutěži včetně přihlašovacího formuláře naleznete na: www.teatrologie.cz/konigsmark.

Dotazy zodpoví tajemnice soutěže Jitka Pavlišová (konigsmark@teatrologie.cz, tel. +420 603 792 813)

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2018

Autor článku: Jitka Pavlišová