14.08.2019 09:53

Český rozhlas: nová autorská soutěž

Soutěž Radio Drama Autor o nejlepší původní rozhlasovou hru a nejlepší původní rozhlasovou hru pro děti vyhlásil Český rozhlas u příležitosti 96. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Cílem soutěže je podpořit rozvoj rozhlasové dramatiky, rozšířit okruh spolupracujících autorů a nabídnout prostor pro rozvíjení nových témat i formálních postupů.

Účastníkům soutěže nejsou kladena tematická, ani žánrová omezení, akcentuje se však požadavek, aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci inspirativní vnímání světa a aby dávaly příležitost k bohaté zvukové kompozici a odvážnému využití rozhlasových technologií.
Přihláška do soutěže Radio Drama Autor
Statut a pravidla soutěže Radio Drama Autor

O soutěži Radio Drama Autor
Soutěž Radio Drama Autor je vypsána ve dvou kategoriích
– původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování a původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování.

Přihlášené příspěvky budou vybírat dvě odborné poroty ve dvou kolech. V prvním kole bude vybráno maximálně deset textů, které postoupí do finálového kola. Ve druhém kole bude v každé kategorii vybrán vítězný soutěžní text.

Soutěžní příspěvky je možné přihlašovat do 16. prosince 2019. Vyhlášení vítězů proběhne v květnu 2020. Vítěz v každé z kategorií získá finanční odměnu. Statut a pravidla soutěže včetně přihlášky naleznete níže.

S případnými dotazy je možné obrátit se na tajemníka soutěže na adrese autor@rozhlas.cz.

Autor článku: převzato z: https://informace.rozhlas.cz/nova-autorska-soutez-ceskeho-rozhlasu-radio-drama-autor-hleda-nejlepsi-puvodni-7936857