09.05.2017 14:47

Čtvrtý ročník mezinárodní konference Teritoria umění

V úterý 23. května 2017 proběhne v prostorách Galerie HAMU již čtvrtý ročník mezinárodní konference doktorandů uměleckých škol Teritoria umění. Kromě tradičních účastníků z AMU, UMPRUM, AVU a JAMU se letošní ročník rozšířil také o přispěvatele z bratislavské VŠMU.

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Program konference:

 • 9.30-10.00      registrace
 • 10.00-10.30    úvodní slovo rektora AMU  Jana Hančila
  prezentace Centra doktorských studií AMU
 1. Blok předsedající Marek Hlavica
 • 10.30               Barbora Etlíková (DAMU) Divadelní kritika tištěná a konverzační?
 • 11.00               Radim Procházka (FAMU) Chtěl si zrovna dojít uvařit kávu, když zazvonil
  telefon
  aneb Deníček zúčastněného pozorovatele jako funkční metoda
  výzkumu kinematografie
 • 11.30               Zuzana Rafajová (HAMU) Problematika zápisu tanečních děl 19. století
 • 12–13              přestávka na oběd
 1. Blok předsedající Daniela Jobertová
 • 13.00               Šárka Svobodová (FAVU) S vyloučením architekta
 • 13.30               Jitka Vrbková (JAMU) K problematice divadla herců s mentálním handicapem
  aneb Maminko, jdi důležitá jako šraňky v tunelu!
 • 14.00               Michal Adamovský (FAMU) Aktuální otázky fotografie a práva
 • 14.30–14.45    prezentace Performance Philosophy
 • 14.45–15.00    přestávka s občerstvením
 1. Blok předsedající Cyril Říha
 • 15.00               Adriana Debnárová (UMPRUM) Architektura v extrémních podmínkách
 • 15.30               Nora Nagyová (VŠMU) Znakové systémy v tvorbě scénografa Toma Cillera
 • 16.00               Hana Lehečková (DAMU) Dramatická postava a subjekt mluvčího v textech
  současné evropské dramatiky
 • 16.30               zakončení konference

Další informace lze nalézt na webu konference: http://teritoria.amu.cz/

Program konference