26.09.2003 00:00

Culture 2000 – spolupráce nabízená řeckou kulturní organizací WORLD-CEF

Řecká kulturní organizace WORLD-CEF, která působí již od roku 1997 jako prostředník pro projekty zahrnuté do programu Evropské unie Culture 2000, nabízí případným zájemcům o spolupráci šest projektů, které mají ambici získat z fondu finanční podporu pro svou realizaci. Zájemci o spolupráci na některém z nich, nechť se, vzhledem k blížící se uzávěrce, hlásí okamžitě.

 

Projekt 1 - Body Culture: The Body as Bearer of Initiation in Tragedy (Kultura těla: Tělo jako iniciátor v antické tragédii).

Projekt pořádá ALTER-ART Cultural and Educational Centre of Alternatie methods a je založen na zkoumání vlivu kulturního dědictví klasického řeckého dramatu na evropskou civilizaci. Hlavním iniciačním prostředkem řecké tragedie je tělo. Jeho smysl je zcela jasný, forma jeho ztvárnění však může být různá. Euripidovy Bakchantky budou tvořit osu celého projektu, který by měl vyvrcholit společným představením. Ke spoluúčasti na projektu jsou zváni např. režiséři, choreografové, tanečníci, osvětlovací firmy, hudebníci, filmaři a další.

Podrobné informace o projektu: Voula Xyki, e-mail: alterart@hol.gr.

 

Projekt 2 - „Otherness“ in the Art of Dancing („Různost“ v tanečním umění).

Řecké taneční divadlo Prosxima se rozhodlo zkoumat rozdílnosti v tanečním umění vycházející z mýtů a legend různých národů. Stejně tak jako se objevuje „božská síla“ ve starořeckých bájích prostřednictvím bohů a polobohů jako např. Medúzy, bohyně Artemis či Dionýsa, objevují se podobné síly také v mýtech např. Baltů, Slovanů, Keltů, Němců, Maďarů či Finů. Výchozím bodem pro vznik tanečního představení je spontaneita. A právě ta vychází mj. také ze zmiňovaných archetypů. Projekt bude probíhat v několika fázích na jejichž konci bude stát CD-rom určený především jako pomůcka při vyučování na evropských tanečních školách. Na začátku však budou stát workshopy a semináře o různosti tanečních technik, spolupráce s evropskými školami výtvarných umění - výtvarné umění je nedílnou součástí tanečního představení, spolupráce s filozofickými fakultami evropských univerzit, kde budou probíhat srovnávací semináře na téma různost v mýtech jednotlivých národů. Na základě poznatků z jednotlivých předchozích částí projektu vznikne taneční představení a již zmiňovaný CD-rom, který bude celý průběh projektu mapovat. Organizátoři se proto obracejí na taneční soubory, hudební skupiny, školy výtvarných umění a univerzity, které by měly zájem aktivně se tohoto projektu účastnit.

Podrobné informace o projektu: Amalia Tiveriou, e-mail: worldcef@hol.gr.

 

Projekt 3 - Theatre: a Link Between the Upper and the Lower (Divadlo: spojovník mezi nejvyšším a nejnižším).

Workshop/seminář, dvoudenní konference a představení na téma život - smrt, přínos rituálů do evropského divadla, v němž se smývají hranice mezi jevištěm a hledištěm, mezi hercem a divákem, kde jsou všichni účastníky festivalu života a smrti - jsou součástí tohoto projektu. Zájemci z řad divadelních, hudebních a tanečních skupin, scénografové a lighting designéři, kteří se zabývají otázkou života a smrti v divadelních hrách jsou vítáni ke spolupráci.

Podrobné informace o projektu: Nicholas Tiverios, e-mail: worldcef@hol.gr.

 

Projekt 4 - Gastronomy Through Theatre (Labužnictví prostřednictvím divadla).

Divadelní skupina Xytirio Theatre představuje svůj program zkoumající evropské dědictví spojené s labužnictvím objevujícím se v dramatických textech různého stáří. S vědomím toho, že se jednotlivé národy ovlivňovaly v oblasti jídla, chce zkoumat dva dominantní elementy objevující se v divadelních hrách, a to a) vaření a chuť, estetiku, filozofii a umění a b) vaření a lásku. S kolegy z ostatních evropských zemí, které mají svou vlastní výraznou kuchyni, jako jsou např. Italové, Francouzi či Řekové, chtějí demonstrovat prostřednictvím představení a happeningů různé podoby chuti ve všech jejích formách.

Podrobné informace o projektu: Alexandra Roditou, e-mail: worldcef@hol.gr.

 

Projekt 5 - Bridging Cities in Europe (Přemostění evropských měst).

Literatura používá mimo jiné jeden zvláštní postup. Autoři mnohdy popisují města, se kterými nemají mnoho společného. Proto vznikl projekt, který se zvláštním způsobem bude snažit mapovat literárně proslulá města, o nichž píší autoři pocházející z jiných zemí či alespoň jiných měst. Projekt je rozdělen na tři části a moto „My jsme lidé, toto je naše město“ vyjadřuje obsah první z nich. Občané zúčastněných měst budou mít možnost popsat své město tak, jak je vidí oni očima jeho obyvatel. Druhou část tvoří jádro projektu, bude totiž porovnávat originál s literární předlohou. Malý filmový štáb se pokusí natočit 15minutový dokument o místech a městech popisovaných v literatuře. Vyvrcholením projektu pak bude výstava a živé happeningy v jednotlivých zúčastněných městech.

Podrobné informace: Evi Sfikaki, e-mail: evisfik@hol.gr.

 

Projekt 6 - Fantasy Through Comedy (Fantazie prostřednictvím komedie).

Řecká skupina Aioria připravila projekt, v němž chce zkoumat jednotlivé základní prvky komedie - tělo a jeho propojení s maskou. Na toto téma uskuteční workshopy a sympozium.

Podrobné informace o projektu: Natassa Pandi, e-mail: worldcef@hol.gr.

Autor článku: redakce