27.06.2022 10:27

DAMU: výběrové řízení na pozice pedagogů/pedagožek (Katedra scénografie DAMU)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/asistentek na pozice pedagogů/pedagožek na Katedře scénografie DAMU (2 místa) pro výuku předmětů scénografie, kostým a maska a kostýmní tvorba.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Úvazek: 0,25 (2 místa)

Zařazení: odborný asistent/asistentka

(interní pracovní poměr na dobu určitou – do 31. 7. 2024)

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU - tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání v příslušném oboru s dosaženým titulem magistr
  • pedagogická praxe v oboru
  • aktivní činnost v oboru
  • renomé v oboru

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, resp. nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášek - do 29. 7. 2022 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KS“.

Termín konání výběrového řízení: v týdnu od 5. 9. 2022

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2022

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/