04.07.2007 00:00

DAMU vypisuje konkurz na vedoucí kateder a na místa pedagogů

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vypsal výběrové řízení na funkce vedoucích kateder a současně pro mimofakultní uchazeče na místo pedagoga oboru.

Vedoucí katedry činoherního divadla
(Pro mimofakultní uchazeče též místo pedagoga oboru činoherní režie)
Vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla
(Pro mimofakultní uchazeče též místo pedagoga oboru alternativní a loutkové režie)
Vedoucího katedry autorské tvorby a pedagogiky
(Pro mimofakultní uchazeče též místo pedagoga oboru autorského herectví)
Vedoucího katedry scénografie
(Pro mimofakultní uchazeče též místo pedagoga oboru scénografie)
Vedoucího katedry produkce
(Pro mimofakultní uchazeče též místo pedagoga oboru produkce)

Kvalifikační předpoklady
- vysokoškolské vzdělání příslušného směru
- min. deset let praxe v oboru
- pedagogická praxe, důkladná znalost problematiky uměleckého školství
- datum nástupu k 1. říjnu 2007

Požadované doklady - zaslat s přihláškou (pro mimofakultní uchazeče):
- kopie dokladů o vzdělání
- strukturovaný životopis

Požadavky výběrového řízení: Uchazeč přednese a v rozpravě obhájí koncepci vývoje katedry na celé tříleté funkční období.

Termín uzávěrky je 27. července 2007. Předpokládaný termín konání výběrových řízení: první polovina září 2007.

Kontakt: Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, 116 65 Praha 1, T 221 111 008

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce